עומר ,

על איה תקציב מדובר ? (התקציב להנגשת כנסים) .
האם הוא באמת קיים בפועל ? (האם דיברת / כתבת לוועד על התקציב ווידאת שאכן הוא ישנו ? )

רק שואל על מנת שלא יהיו בעיות עתידיות .

  דורון


On 10/30/2013 10:58 AM, Omer Zak wrote:
רם-און,
לא ראיתי שום התייחסות בדבריך לנקודות הבאות:
1. מסגרת לגביית כספים והנפקת קבלות לאנשים שרוצים לארגן כנסים בלי להישען
על הממסד.
2. ניהול התקציב להנגשת כנסים. אם עמותת "המקור" תתפרק, יהיה צורך להעביר
את התקציב לעמותה אחרת ולסמוך עליה שתקצה את התקציב לאירועים שקשורים
לתוכנה חופשית.

כמו כן, גם בעולם שבו יש 200 כנסים מאורגנים/ממומנים/מתארחים אצל חברות
בע"מ, יש צורך לפעמים בכנסים של גיקים שמסיבות שונות לא מתאים להם לקבל
חסות של חברה בע"מ.

--- עומר זק


On Wed, 2013-10-30 at 10:47 +0200, Agmon wrote:
 <אני לא בטוח שצריך את אוגוסט פינגויין. יש כמויות מאוד גדולות של כנסים
 <בנושא תוכנה חופשית. 

 <כאשר הוקמה העמותה, לא היה facebook או meetup. היקף הפעילות של התוכנה
 <החופשית היה מאוד נמוך. כיום אנחנו מפוצצים בכנסים. כל חברה תשמח לארח
 <200 גיקים לכנס, בחינם וגם לספק כיבוד. האם בשביל זה צריך שאנשים טובים
 <יריבו כל היום על שטויות?

 <לגבי שרתים, אותו הדבר. במילא חלק מהדומיינים של העמותה הם בידי אנשים
 <פרטיים. אני מחזיק על ה- adsl שלי יותר טראפיק ממה שהעמותה מחזיקה. 


 <השאלה היא האם אנשים שהם בסופו של דבר חובבים, יכולים להרים כנסים ברמה
 <שתוכל להתחרות עם מה שהולך כיום בשוק. 

 <אם היה בכנס הזה צורך ומשמעות, אז היינו רואים גידול משמעותי במספר
 <המגיעים אליו. אני לא בטוח שזה המצב. 


 <צריך לראות מה התועלת בעמותה, מה הנזק. אני לא אוהב אירגונים. לא תמכי
 <ברעיון העמותה כאשר אורנה דיברה איתי לפני שהיא קמה. לא ראיתי בה צורך
 <כאשר הייתי בוועד. ועד עכשיו אני לא רואה בה תועלת. 


2013/10/30 Omer Zak <w...@zak.co.il>
    On Wed, 2013-10-30 at 10:35 +0200, Agmon wrote:
 <     <ביקשתי מאדיר להסיר את חברותי בעמותה.
    >
 <     <כפי שכתבתי, אני לא חושב שיש בה צורך יותר. כל מה שהיא עושה,
 <    אפשר לעשות
 <     <בלי עמותה.
    
    
 <    ומה יעשו מארגני "אוגוסט פינגווין" וכנסי תוכנה חופשית אחרים
 <    שיתקיימו
 <    בעתיד, וצריכים גוף שיגבה כספים ויתן קבלות כחוק?
 <    (רמז: זו היתה הסיבה המקורית להקמת עמותת "המקור".)
 <    ובנימה אישית: מי ישמור על התקציב להנגשת כנסים לאנשים עם
 <    מוגבלויות, שכעת
 <    נשמר ב"המקור" לאחר שכמה אנשים תרמו כסף למטרה זו?-- 
Doron Ofek | www.ofek.biz | do...@ofek.biz |
|Silent Circle Phone (Anonymous and Secure line): 1(408)609-5140(California)
|Office Phone IL: +972-3-9533603 UK: 442070482630 US: 17204776263 | 
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות