לאור האזכור של אילטם:
העמותה מקדמת קוד פתוח בעיקר ליחידים (עד כמה שאני רואה). אנחנו לא עוסקים
בקידום קוד פתוח בארגונים (אילטם הם איגוד מטמיעי מערכות בארגונים).

אם אנחנו רוצים ללכת לכיוון הארגוני זה אפשרי אבל דורש תשתית שונה והגדרת
מטרות. לחלקינו יש גם ניסיון בתחום מהכנס הביטחוני.
זה עשוי למשוך קהל וכסף אבל ידרוש היערכות והשקעת משאבים.
אני חושב שבשלב זה, עדיף שנקים קבוצת דיון קטנה שתבדוק את הנושא ואת המסגרת
שבה ניתן להפעיל את זה (לפי הקווים שהועלו לעיל - בלי חברים למשל).

שי גובר

On Tue, Oct 30, 2018, 11:50 Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:

> ועכשיו, לאחר שכמה אנשים הגיבו, אביע את דעתי האישית.
>
> קודם כל, אני נגד קבלת ארגונים כחברים בעמותה.
> העמותה נוסדה כדי לסייע לקדם את התוכנה החופשית בישראל ועושה את זה בין
> השאר ע"י ארגון כנסים וכתובת לפעולות שתדלנות.
>
> כיום, למרבה השמחה, יש בישראל הרבה גורמים שמארגנים כנסים בתחום התוכנה
> החופשית ובתחומים שמשיקים לו.
> כך שהמקור צריכה להדגיש את צד השתדלנות וסיוע לפרויקטים שונים שמטרתם לשלב
> אוכלוסיות נוספות במעגל מפתחי ומשתמשי תוכנה חופשית.
>
> אנו גם רוצים שקולם של אנשים פרטיים יהיה הקול המכריע בקביעת מדיניות של
> העמותה. לארגונים יש מספיק מסגרות שבהן הם יכולים להשמיע את קולם.
>
> שנית, ארגונים לא חייבים להיות חברים עם זכות הצבעה כדי להיות מעורבים
> בפעילויות העמותה.
> א. אנו יכולים להחליט כן לקבל ארגונים במעמד של ידידי העמותה. כאן לא חלים
> הנימוקים להתנגדות שלי לקבלם כחברים עם זכות הצבעה.
> ב. ארגונים יכולים לשלוח עובדים שלהם להיות חברים בתור אנשים פרטיי
> ם. ואז אנו יכולים ליפות את כוחו של הועד המנהל להחליט לקבל את אותם אנשים
> פרטיים כחברים בעמותה, אם אותם עובדים תרמו לתוכנה חופשית גם אם זה היה
> בשעות העבודה שלהם על חשבון הארגון.
>
> --- עומר זק
>
>
> On Tue, 2018-10-30 at 10:13 +0200, Ira Abramov wrote:
> > רגע, עכשיו כשIBM קנו את "המקור" אנחנו עדיין צריכים ספונסור?
> >
> > (קצת הומור. אל תכעסו עלי, לכו להצביע!)
> >
> > On Tue, 30 Oct 2018 at 01:11, Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:
> > > אני עם עומר. לא רואה סיבה שזה יהיה יותר מנותן חסות שנתי עם לוגו
> > > באתר העמותה והסכמה מראש על סוג החסות בכנס השנתי.
> > >
> > > On Mon, Oct 29, 2018 at 11:01 PM Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
> > > > בהנחה שבאסיפה עצמה הזמן יספיק להצבעה עצמה, כדאי לדון בנושא בזמן
> > > > שנשאר
> > > > עד אוגוסט פינגווין. ברוח זו אני מעלה את השאלות הבאות.
> > > >
> > > > 1. איך מתן אפשרות לתאגידים להיות חברים בעמותה תסייע לגיוס משאבים?
> > > > 2. למה צריך שתאגידים יהיו חברים ולא רק ידידים?
> > > > 3. האם תהיה אפשרות לגרש תאגיד חבר מהעמותה אם ההנהלה שלו תעבור
> > > > למדיניות
> > > > עסקית שהיא אנטי תוכנה חופשית, כולל למשל הגשת תביעה בגין הפרת פטנט
> > > > (שאינה למטרת התגוננות בפני טרול פטנטים)? איזה תהליך יידרש לגירוש
> > > > תאגיד
> > > > חבר מהעמותה?
> > > >
> > > > יש לי דעה משלי בנידון אבל קודם שנדע מה אנשים נוספים חושבים על כך.
> > > >
> > > > --- עומר זק
> > > >
> > > >
> > > > On Mon, 2018-10-29 at 22:34 +0200, Shai Berger wrote:
> > > > > שלום לכולם,
> > > > >
> > > > > בעקבות מספר התייעצויות ודיונים שקיימנו לאחרונה בנושא גיוס
> > > > משאבים
> > > > > לעמותה, אני רוצה להעלות לסדר היום באסיפה הצעה, לאפשר לתאגידים
> > > > וחברות
> > > > > להיות חברים בעמותה. את הניסוח המדויק של הצעת ההחלטה אביא בימים
> > > > > הקרובים,
> > > > > לאחר שאברר גם מה אפשרי מבחינה משפטית, אבל הרעיון הכללי הוא:
> > > > >
> > > > > - תאגיד יוכל להיות חבר בעמותה
> > > > > - הועד יוכל לקבוע את התנאים לחברות תאגיד; בפרט, התנאים לא בהכרח
> > > > יהיו
> > > > >  שווים לכל התאגידים (דמי חבר של סטארטאפ לא יהיו כמו של חברת
> > > > ענק)
> > > > > - לחברים תאגידים תהיה זכות הצבעה באספה הכללית וזכות להיבחר
> > > > לועד, אבל
> > > > >    - הועד יורכב תמיד ברובו מחברים יחידים
> > > > >    - החלטות האספה הכללית לא יעברו אם יש התנגדות של רוב מיוחס
> > > > >     (נאמר, 2/3) של החברים היחידים הנוכחים, אפילו אם בין כל
> > > > החברים
> > > > >     (כלומר כולל התאגידים) יש להן רוב
> > > > >
> > > > > הציפייה היא שדמי החבר של תאגיד יהיו גבוהים בסדרי גודל מאלו של
> > > > יחיד,
> > > > > והעמותה תוכל להשתמש בכסף לייצר פעילויות שגם החברים התאגידים
> > > > ייהנו
> > > > > מהן.
> > > >
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות