On Wed, 26 Oct 2016 19:35:00 +0200 Michal Stanke <msta...@mozilla.cz> wrote:

  *_A_**bout (název aplikace)...*: Je stále platný důvod vyhnout se 6.
  pádu? Z mého pohledu bylo vždycky použití slova /aplikace/ na
  stolním počítači trochu matoucí, když se dneska běžně o aplikacích
  mluví ve spojení s telefony. Z pohledu lokalizace Firefoxu brzy
  padne i technické omezení, které nám ve skloňování názvu brání.


Dne 27.10.2016 v 13:32 Petr Kovar napsal(a):

  Tohle je určitě otázka stylu nebo jazykového vkusu. Skloňování některých
  názvů aplikací by myslím znělo příliš odvážně, ale když tam necháme první
  pád, nemusí to být zase dostatečně srozumitelné. To byl myslím důvod, proč
  se tady doporučuje opis...


Dne 27.10.2016 v 20:03 Václav Čermák napsal(a):

  about - "Informace o" nebo jen slovo about z překladu úplně
  vypustit, takže zůstane jen neskloněný název aplikace


Michal Stanke

  Jak přesně to myslíš? Jako že by (většinou v hlavní nabídce
  Nápověda) bylo místo /O aplikaci <název/> nebo /O <název/> bylo jen
  /<Název>/? To se mi moc nezdá, protože ta položka většinou do
  nápovědy k aplikaci/programu nevede, ale jen k informacím o něm.


Dne 27.10.2016 v 22:43 Václav Čermák napsal(a):

  Pokud je místo názvu aplikace <placeholder>, kam potom přijde
  neskloněný název, dá se použít jen samotný název, popřípadě "about"
  přeložit jako "Informace o". V překladech pro MS se používá obojí.


Stanislav Horáček

  Hlavním důvodem je myslím to, že ne všechny názvy aplikací se dají
  skloňovat - s Firefoxem nemám problém, ale u jiných by to pořád ještě
  bylo za hranicí spisovné psané češtiny.


Attachment: smime.p7s
Description: Elektronicky podpis S/MIME

_______________________________________________
diskuze mailing list
diskuze@lists.l10n.cz
http://lists.l10n.cz/mailman/listinfo/diskuze

Odpovedet emailem