Dík za interes. :-)

Taky to nevím. Tuším, že jde o tu kolizi transakcí s nedostatečnou izolací.
Nicméně i při nejvyšším stupni postgresu "serializable" ten IntegrityError
vyskočí. Tam by měla být myslím chyba jiná, ale je možné, že se postgres
spokojí s "nějakou chybou".

Samozřejmě je pro mě primární konzistence db.

Nevím toho dost a nemám už možnost tomu věnovat víc času. Už takhle ho bylo
dost. :-/

Nenapadá-li někoho nic dalšího, udělám zmíněné kladivo.

Děkuju,

V.


On 18.9.2016 14:29, Tomáš Ehrlich wrote:
> Vrtá mi to hlavou. Pokud by byl opravdu problém opakovaná registrace, tak
> vyskočí ValidationError a ne IntegrityError...
>
>
> Chápu to dobře, že AllAuth poskytuje registraci přes oauth i přímo?
>
> Zkusil jsem se mrknout a pár issue tam je:
> https://github.com/pennersr/django-allauth/issues?utf8=%E2%9C%93&q=IntegrityError
>
> Jsou tam případy přihlášení jak přes oauth, tak normálně email:heslo. Je
> tam ale spousta dalších
> okolností, jestli třeba používáš custom user model, atp, viz:
> http://stackoverflow.com/questions/24536774/django-allauth-custom-user-generates-integrityerror-at-accounts-signup-custo/24622274#24622274
>
>
> Tom
>
>
>> 18. 9. 2016 v 13:29, Vladimír Macek <ma...@sandbox.cz
>> <mailto:ma...@sandbox.cz>>:
>>
>> Tak ještě zjištění.
>>
>> Na runserveru doma problém replikuju taky.
>>
>> Zestručněný log postgresu přikládám. Ilustruje, jak si dvě transakce ze
>> dvou různých PIDů postgresu vlezou do zelí...
>>
>> V.
>>
>> -- 
>> -- 
>> E-mailová skupina django-cs@googlegroups.com
>> <mailto:django-cs@googlegroups.com>
>> Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
>> ---
>> Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny
>> django-cs ve Skupinách Google.
>> Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny,
>> zašlete e-mail na adresu django-cs+unsubscr...@googlegroups.com
>> <mailto:django-cs+unsubscr...@googlegroups.com>.
>> Chcete-li zobrazit tuto diskusi na webu, navštivte
>> https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/cadf2717-ea07-218d-6ffc-a7683391963c%40sandbox.cz.
>> Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.
>> <double-click.txt>
>
> -- 
> -- 
> E-mailová skupina django-cs@googlegroups.com
> Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
> ---
> Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny
> „django-cs“ ve Skupinách Google.
> Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny,
> zašlete e-mail na adresu django-cs+unsubscr...@googlegroups.com
> <mailto:django-cs+unsubscr...@googlegroups.com>.
> Chcete-li tuto diskusi zobrazit na webu, navštivte
> https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/438E5223-C713-472E-917A-B66DBE8FE436%40gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/438E5223-C713-472E-917A-B66DBE8FE436%40gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>.
> Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.


-- 
:  Vladimir Macek  :  http://macek.sandbox.cz  :  +420 608 978 164
:  UNIX && Dev || Training  :  Python, Django  :  PGP key 97330EBD

-- 
-- 
E-mailová skupina django-cs@googlegroups.com
Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
--- 
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny django-cs 
ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete 
e-mail na adresu django-cs+unsubscr...@googlegroups.com.
Chcete-li zobrazit tuto diskusi na webu, navštivte 
https://groups.google.com/d/msgid/django-cs/9de0f791-57e5-859e-12c8-b911b2daece2%40sandbox.cz.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to