Ba, Leire, justu adibide hori ipini dot ez dalako lexikal hutsa. Guk guztiz 
lexikalizauta dakagu hori berbiori gaur egun, baina oiñarrixari begiratzen 
badetsazu egitura bat dago: de + rigor eta gaiñera guk deklinau egitten dogu: 
derrigorrian. Zuretako ez baina "Akebai" be lexikalizauta dago honezkero 
askondako.


Aintzane
 (uste dot lehen Leireri bakarrik juan jakola mezua...)

    El Jueves 18 de Mayo de 2017 16:38, leire narbaiza arizmendi 
<txarg...@gmail.com> escribió:
 

 Uste dot ezin dirala konparau. "Derrigor" kontu lexikua da, eta "akebai" 
egiturakua. Bata hizkuntzian azala da, eta bestia sakonagua. 
Normalizau, legitimau eta guai bihurtzen dau. Hori da nere kezkia.
Hizkuntzia ez dago iñoiz geldi, baiña oiñgo arazua da beti daguala erderaren 
bidetik, ez bere bidia egitten. 
Pidgin bat sortzen gabiz
leire n
Aintzane Agirrebeña , Eibartarrak-en bidez<eibartarrak@postaria.com> igorleak 
hau idatzi zuen (2017(e)ko maiatza 18 13:48):

Guztiz ados nago zurekin, Josu. Uste dot danori emon deskula min "Akebai" 
izenak lehenengo "begiratuan", baina hizkuntzak eten barik aldatzen doiaz eta 
oso zaila da aldaketa hori geratzia. Ez erdarakadak bakarrik, forma okerrak be 
behin hizkera baten zabaltzen diranian oso zaila da (ezinezkua esango neuke) 
atzera lehengora bueltatzia. Adibidiak mila dare. "Derrigorrian" erabiltzen 
hasi ziranian be seguru batenbati min emon zetsala! Horrekin ez dot esan nahi 
"akebai" erabili bihar dogunik, e! Baina gaztiak holakuak esaten dittue, eta gu 
horrek "zuzentzen" ahalegindu arren, eurak eurenakin jarraittuko dabe. Zuk 
diñozun moduan, inportantia egitasmua bera da. Eta danon artian aurrera bultza 
egittia. Eta erabileria ziurtatzia, "akebai"kin edo "akebai" barik.
Aintzane

 

    El Jueves 18 de Mayo de 2017 8:55, Josu Ibargutxi <jibargu...@gmail.com> 
escribió:
 

 Serafin: Begixetako miña emon jeztan neri be "Akebai" ikusi nebanian, 
belarrikua emoten deztan moduan entzutzen doten bakotxian. Baña Asierren 
esplikaziñuak irakurri eta gero min hori nahiko leunduta geratu jatak. Eta 
errespetu osoz hartu bihar dogula begittatzen jatak talde horrek egindako lana, 
baitta izenari be horren "apurtzaile" puntua emotia, akronimuaren kutsuakin 
gañera. Azken fiñian, gaztiak gaur erabiltzen dittuen erderismuak, akebai 
tartian, guk betidanik erabillittakuen parekuak dittuk: balekua, boteprontuan, 
jodiduta... eta hamaika halako!
Egitasmua dok inportantia (hara!, beste bat...), eta horrekin geratzen nok...
Josu
2017-05-17 17:29 GMT+02:00 Serafin Basauri <seraf...@eibar.org>:

Asmuen barri jakin barik, izena bera txotxolokerixia edo txatxalakerixia 
begittantzen jata.

Serafin

17/05/2017 15:44(e)an, Asier Sarasua igorleak idatzi zuen:

Oier Araolaza:

Asier, ez dut uste azalpen kontua denik. Lema batek azalpen luze bat behar badu 
zentzu egokia hartzeko lema txarra da. Hala ere, zuk bidalitako azalpenak 
irakurri ditugu. Ulertzen dugu izen horrekin lortu nahi dena: akronimoan 
batutako kontzeptuak, erronkaren ideia, probokazioa,... ideia asko batzen ditu 
izen horrek, eta ulertzen da zergatik hautatu den. Baina ezaugarri positiboak 
bezala, negatiboak ere baditu, eta negatibo horiek mingarriak gertatzen dira 
zenbaitentzat.


Azalpenak ez dira izenan ingurukuak, 10 urteko egitasmo baten ingurukuak baizik.
Izan be, horixe da garrantzitsua eta.


Niretzat, eta zenbait euskaltzalentzat ez da hautu egokia izan. Hori 
ulertu/onartu ahal izango da hautua egin dutenen aldetik? Edo errua "ulertu" ez 
dugunona da eta kitto?


ez dago inon errurik. Eta ez, ez dago ulertu edo onartu beharrik.

Nere aldetik, ikusten doten bakarra da 10 urterako egitasmo sendo eta
zabal bat, lehenengoz Eibarren, eta horretarako prest dagon lantalde
haundi eta gazte bat, ilusiñoz betia.

Oin ez bada, gerora proiektura batuko zarien esperantzaz,
neuk hamen amaitzen dot,
asier

______________________________ _________________
Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:   Eibartarrak-request@postaria. com
izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)

Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.______________________________ _________________
Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:   Eibartarrak-request@postaria. com
izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)

Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.
-- 
LEGEZKO ABISUA.- Mezu elektroniko honetako informazio guztia (erantsiak izan 
ditzakenfitxategiak barne) jasotzaile gisa ageri den(ar)entzat baino ez da. 
Mezuelektroniko honetako eta berari erantsitako fitxategietako informazioa 
isilpekoa, konfidentziala  da, edota jabetza intelektualaren gaineko legeen eta 
beste legeenbabespean dago. Mezu honek ez dio ezartzen inolako konpromisorik 
bidaltzaileari,berak eta jasotzaileak, aldez aurretik, berariazko idatzizko 
itunaren bidezbesterik hitzartu ezean. Errakuntzaren baten ondorioz mezu hau 
jasotzen baduzu,bertan jarritako jasotzailea ez izan arren, jakinarazi ahalik 
azkarrenbidaltzaileari, mesedez (jibargu...@gmail.com)eta gero ezabatu erabat. 
Horrez gainera, mezuan jarritako jasotzailea ezbazara, ezin duzu erabili, 
banatu, kopiatu ez inprimatu, ez osorik ez zati bat.DISCLAIMER.- The 
information contained in this email is for theexclusive use of the person(s) 
mentioned as addressee(s). This email and theattached files, where appropriate, 
contain confidential information and/orinformation legally protected by 
intellectual property laws or other laws. Thismessage does not constitute any 
commitment on the part of the sender, exceptwhere there exists prior express 
agreement to the contrary in writing betweenthe addressee and the sender. If 
you are not the designated addressee andreceive this message by mistake, please 
notify the sender as soon as possibleat the following address 
(jibargu...@gmail.com) and then delete it immediately. We also inform you that 
you may notuse, distribute, print or copy this message, either directly or 
indirectly ortotally or partially, if you are not the designated 
addressee.ADVERTIMENT LEGAL.- Aquest missatge i, si escau, els fitxers annexos 
tenen caire confidencial,especialment pel que fa a les dades personals, i 
s'adrecen exclusivament aldestinatari referenciat. Si no es tracta d'aquest i 
l'ha rebut per error o se liha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que 
ens ho comuniqui per aquestamateixa via (jibargu...@gmail.com) i el destrueixi 
o l'esborri,i que en tot cas s'abstingui d'utilitzar, reproduir, alterar, 
arxivar ocomunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexos, tot sota pena 
d'entraren responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la integritat, la 
rapidesa ola seguretat d'aquest correu, ni es responsabilitza de possibles 
perjudicisderivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol 
altresmanipulacions que facin tercers.AVISO LEGAL.- La informacióncontenida en 
este correo electrónico (incluidos los ficheros adjuntos quepudiera tener) es 
para el uso exclusivo de la/s persona/s mencionadas comodestinataria/s. Este 
correo electrónico y los archivos adjuntos, en su caso,contienen información 
confidencial y/o protegida legalmente por leyes depropiedad intelectual o por 
otras leyes. Este mensaje no constituye ningúncompromiso por parte de la 
persona remitente, salvo que exista expreso pacto encontrario, previo y por 
escrito entre la persona destinataria y la remitente.Si usted no es la persona 
destinataria designada y recibe este mensaje porerror, por favor, notifíquelo a 
la persona remitente con la mayor brevedadposible a la siguiente dirección: 
(jibargu...@gmail.com) y procedainmediatamente a su total destrucción. Así 
mismo, le informamos de que no debe,directa o indirectamente, usar, distribuir, 
reproducir, imprimir o copiar,total o parcialmente este mensaje si no es la 
persona destinataria designada. ______________________________ _________________
Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:  Eibartarrak-request@postaria. com
izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)

Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.

   
______________________________ _________________
Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:   Eibartarrak-request@postaria. com
izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)

Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.
   

   
_______________________________________________
Harpidetza eteteko, bidali mezua hona:   eibartarrak-requ...@postaria.com
izenburuan jarriz 'unsubscribe' (horixe bakarrik, komatxo barik)

Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.

Reply via email to