2009/11/4 Antón Méixome <meixome en mancomun.org>:
>
> Seguindo coas reflexións sobre os límites da tradución propóñovos un
> novo caso de estudo. Trátase de wrapper (envoltorio). Non é tan
> transcendente como estes últimos porque non se ve que vaia saltar ao
> dominio de uso xeral  pero ilustrará bastante ben como manexarmonos a
> hexemonía do inglés
>
> Agora o lado práctico. Como traducir esta simple cadea?
>
> msgid "AT SPI Registry Wrapper"
>
> pt. invólucro
> es. envolvente
> gl. envoltorio
> ca. embolcall
> it. wrapper
> de. wrapper
>
> Desde o meu punto de vista, si se deDesde o meu punto de vista, si se
> debería traducir e
> bería traducir e
>
>
> Permitídeme esta descrición:
>
> Utilízase metaforicamente no inglés informático para facer referencia a
> unha técnica (e ao seu produto, unha "clase") que permite empaquetar un
> anaco de código determinado mediante unha capa para que poida ser
> empregado nun aplicativo diferente a aquel para o foi pensado o dito
> anaco de código ou para facilitar outras necesidades como a
> securización. Hai moitos máis usos metafóricos e extendidos de wrapper,
> xa que en principio non era unha palabra técnica.

Non sei se aquí contemplas as "wrapper classes" de, por exemplo, Java:
http://en.wikipedia.org/wiki/Primitive_wrapper_class

> Algo máis de información seguindo o ronsel de solución en francés
>
> http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
>
> "On compte huit classes enveloppantes associées chacune à un type
> primitif de données. Ce sont Boolean, Byte, Character, Short, Integer,
> Long, Float et Double. Ces classes sont notamment disponibles dans un
> paquetage Java appelé /java.lang/ et sont importées par défaut.
> L'utilité de ces classes est qu'elles fournissent des méthodes
> facilitant les tâches de conversion.
>
> Le calque /classe wrapper/ peut aisément être remplacé par un équivalent
> français.
> Le terme /classe d'encapsulation/ est associé à la terminologie de Sun. "
>
> A definición para Microsoft sería
>
> wrapper
>
> Software that encases resources, appends code or other software for the
> purposes of improving user convenience, hardware or software
> compatibility, or enhanced security. For example, a software wrapper
> (often called a digital wrapper) is used to compress and encrypt fully
> usable software that is being sold over the Internet. It is also used to
> make EDI, a fairly old but still used electronic commerce standard,
> compatible with the current standards of the Internet.
>
> Si, toda esa metáfora nunha única palabra.
>
> Pode verse que en Gnome se traduce en todos os idiomas mentres que
> noutras terminoloxías coma a de Sun, non se fai. A procura en Iate
> (http://iate.europa.eu) por exemplo dá resultados  inadecuados ao noso
> contexto informático pero tamén se aprecia que a adaptación depende
> moito  do caso.
>
> Na terminoloxía de Microsoft non hai unha determinación clara en galego
> - envoltorio
> - contedor
> - axuste
>
> En portugués en moitos casos non o traducen: "wrapper de agregação",
> "Wrapper Gerenciado" mais outras, si "Pano de Embrulho" "Invólucro DDI"
>
> A miña opinión:
>
> Pode traducirse adaptando o uso da metáfora informática do inglés. Alén
> da forma léxica (anglicismo en -r como router ou láser que teñen difícil
> ou lenta adaptación en si mesmos), esa metáfora non nos pode ser
> descoñecida nin choca culturalmente polo que o usuario galego que se
> encontra con "envoltorio/embalaxe" nun contexto técnico da informática
> debe comprender a que se refire.
>
> En todo caso para min como tradutor a dúbida está en escoller entre
> envoltorio ou embalaxe, descartando empaquetado por estar asociado xa a
> outro sentido.
>
> Comprendo perfectamente que estes son os puntos de cruce entre a
> perspectiva pura dun tradutor e a súa función de naturalizar, adaptar e
> a perspectiva do profesional técnico. Creo que a inclinación da balanza
> só depende da "utilidade" da tradución ou non, da tolerancia dos
> falantes de galego aos anglicismos, da necesidade do uso da palabra ou
> non (sobre todo se hai que explicarlla a moita xente). A prudencia
> lingüística en galego lévanos aos tradutores á tradución, o seu uso
> estrito para técnicos lévanos antes ao mantemento do termo
> "globalizado". Por iso, ambas perspectivas deben estar abertas:
>
> a) wráper (=whisky, láser)
> b) embalaxe, envoltorio (=browser> navegador)
>
> Creo que a opción ideal sería e dar liberdade a quen traduce para
> escoller segundo o que crea máis acertado para a súa tradución concreta.
>
> Wrapper - Embalaxe, wráper

O de wráper non sei nin por onde collelo. Preferiria envoltorio a
embalaxe, se é que non é incorrecto.

Responderlle a