Outro máis aínda máis claro

record > marca, récord


Antón Méixome escribiu:
> Outro exemplo que me acaba de aparecer: cluster > clúster
>
>
> Antón Méixome escribiu:
>  
>>>>>> a) wráper (=whisky, láser)
>>>>>> b) embalaxe, envoltorio (=browser> navegador)
>>>>>>
>>>>>> Creo que a opción ideal sería e dar liberdade a quen traduce para
>>>>>> escoller segundo o que crea máis acertado para a súa tradución concreta.
>>>>>>
>>>>>> Wrapper - Embalaxe, wráper
>>>>>>     
>>>>>>      
>>>>>>       
>>>>> O de wráper non sei nin por onde collelo. Preferiria envoltorio a
>>>>> embalaxe, se é que non é incorrecto.
>>>>>    
>>>>>     
>>>>>      
>> As Normas ortográficas non dedican un apartado específico aos 
>> estranxeirismos salvante no que respecta á acentuación e aos plurais. En 
>> certa maneira proporciona un criterio normativo sobre a adaptación de 
>> anglicismos. Temos así que
>>
>> - sempre é posíbel utilizar o anglicismo sen cambio ningún cando hai 
>> "clara" conciencia de ser estranxeirismo (esa clara conciencia indícase 
>> marcando a palabra en cursiva ou entre vírgulas)
>>
>>   -- > Isto non é práctico na localización
>>
>> - pódense adaptar parcialmente se son palabras de circulación corrente: 
>> relax, radar, boicot, iceberg (agudas); béisbol, télex, mitin, hóckey, 
>> smóking, líder (graves); búmerang, párkinson, etc
>>
>>  -- > Pódese apreciar nos casos como búmerang, mítin, líder... como 
>> hai un certo nivel de adaptación dos anglicismos (boomerang, meeting, 
>> leader...)
>>
>> En conclusión
>>
>> Forma parte do compatíbel unha estratexia cuase sistemática de 
>> semiadaptación de anglicismos: suéter (?), xersei :-)
>>
>> Obviamente a outra perspectiva é a substitución do anglicismo por unha 
>> adaptación dunha palabra propia para o caso: mouse > rato; display > 
>> pantalla; coacher > preparador
>>
>>
>>  
>>   
>
>
> _______________________________________________
> G11n mailing list
> G11n en mancomun.org
> http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
>
>  


-- 
-- 

Antón Gómez Méixome .:lingüista:. www.mancomun.org 
Centro de Referencia e Servizos de Software Libre 
Avda. de Vigo, s/n 15706  Santiago de Compostela 
Tel/ Fax: (0034) 981 56 98 10/ 981 59 46 16 <meixome @ mancomun.org>

Logo Xacobeo 2010

Responderlle a