> Na última mensaxe aparece "encapsular" algo que se adoita escoitar moito.

Si, asociado a un concepto de programación orientada a obxectos que
non ten necesariamente que ver coas classes e funcións que actúan como
wrapper*

Penso que en xeral, pódese traducir wrapper por algo (a ser posíbel
que non  sexa utilizado para outra cousa), pero en determinado
contexto/programa pode non ser axeitado facelo (caso dos wrappers en
programación).

Un caso semellante pasaba cos formatos de video:
4:3, 16:9, .... e de sócato aparece "letterbox", que tras consultar
resulta que este... penso que era Rudi (javier pico) dixo estaba a ser
utilizado polos profisionais. Resultado: que letterbox traducinno como
"panorámico", pero coa nota mental de que en cousas menos
"commodity"(1) compre deixalo como neoloxismo.

(1) Fora da lista: como se traduce isto?

Responderlle a