Seguindo coas reflexións sobre os límites da tradución propóñovos un 
novo caso de estudo. Trátase de wrapper (envoltorio). Non é tan 
transcendente como estes últimos porque non se ve que vaia saltar ao 
dominio de uso xeral  pero ilustrará bastante ben como manexarmonos a 
hexemonía do inglés

Agora o lado práctico. Como traducir esta simple cadea?

msgid "AT SPI Registry Wrapper"

pt. invólucro
es. envolvente
gl. envoltorio
ca. embolcall
it. wrapper
de. wrapper

Desde o meu punto de vista, si se deDesde o meu punto de vista, si se 
debería traducir e
bería traducir e


Permitídeme esta descrición:

Utilízase metaforicamente no inglés informático para facer referencia a 
unha técnica (e ao seu produto, unha "clase") que permite empaquetar un 
anaco de código determinado mediante unha capa para que poida ser 
empregado nun aplicativo diferente a aquel para o foi pensado o dito 
anaco de código ou para facilitar outras necesidades como a 
securización. Hai moitos máis usos metafóricos e extendidos de wrapper, 
xa que en principio non era unha palabra técnica.

Algo máis de información seguindo o ronsel de solución en francés

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp

"On compte huit classes enveloppantes associées chacune à un type 
primitif de données. Ce sont Boolean, Byte, Character, Short, Integer, 
Long, Float et Double. Ces classes sont notamment disponibles dans un 
paquetage Java appelé /java.lang/ et sont importées par défaut. 
L'utilité de ces classes est qu'elles fournissent des méthodes 
facilitant les tâches de conversion.

Le calque /classe wrapper/ peut aisément être remplacé par un équivalent 
français.
Le terme /classe d'encapsulation/ est associé à la terminologie de Sun. "

A definición para Microsoft sería

wrapper

Software that encases resources, appends code or other software for the 
purposes of improving user convenience, hardware or software 
compatibility, or enhanced security. For example, a software wrapper 
(often called a digital wrapper) is used to compress and encrypt fully 
usable software that is being sold over the Internet. It is also used to 
make EDI, a fairly old but still used electronic commerce standard, 
compatible with the current standards of the Internet.

Si, toda esa metáfora nunha única palabra.

Pode verse que en Gnome se traduce en todos os idiomas mentres que 
noutras terminoloxías coma a de Sun, non se fai. A procura en Iate 
(http://iate.europa.eu) por exemplo dá resultados  inadecuados ao noso 
contexto informático pero tamén se aprecia que a adaptación depende 
moito  do caso.

Na terminoloxía de Microsoft non hai unha determinación clara en galego
- envoltorio
- contedor
- axuste

En portugués en moitos casos non o traducen: "wrapper de agregação", 
"Wrapper Gerenciado" mais outras, si "Pano de Embrulho" "Invólucro DDI"

A miña opinión:

Pode traducirse adaptando o uso da metáfora informática do inglés. Alén 
da forma léxica (anglicismo en -r como router ou láser que teñen difícil 
ou lenta adaptación en si mesmos), esa metáfora non nos pode ser 
descoñecida nin choca culturalmente polo que o usuario galego que se 
encontra con "envoltorio/embalaxe" nun contexto técnico da informática 
debe comprender a que se refire.

En todo caso para min como tradutor a dúbida está en escoller entre 
envoltorio ou embalaxe, descartando empaquetado por estar asociado xa a 
outro sentido.

Comprendo perfectamente que estes son os puntos de cruce entre a 
perspectiva pura dun tradutor e a súa función de naturalizar, adaptar e 
a perspectiva do profesional técnico. Creo que a inclinación da balanza 
só depende da "utilidade" da tradución ou non, da tolerancia dos 
falantes de galego aos anglicismos, da necesidade do uso da palabra ou 
non (sobre todo se hai que explicarlla a moita xente). A prudencia 
lingüística en galego lévanos aos tradutores á tradución, o seu uso 
estrito para técnicos lévanos antes ao mantemento do termo 
"globalizado". Por iso, ambas perspectivas deben estar abertas:

a) wráper (=whisky, láser)
b) embalaxe, envoltorio (=browser> navegador)

Creo que a opción ideal sería e dar liberdade a quen traduce para 
escoller segundo o que crea máis acertado para a súa tradución concreta.

Wrapper - Embalaxe, wráper-- 

Antón Gómez Méixome  .:lingüista:.  www.mancomun.org 
Centro de Referencia e Servizos de Software Libre 
Avda. de Vigo, s/n 15706   Santiago de Compostela  
Tel/ Fax: (0034) 981 56 98 10/ 981 59 46 16 <meixome @ mancomun.org>

Logo Xacobeo 2010

Responderlle a