2009/11/4 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>:
> 2009/11/4 Antón Méixome <meixome en mancomun.org>:
>>
>> Seguindo coas reflexións sobre os límites da tradución propóñovos un
>> novo caso de estudo. Trátase de wrapper (envoltorio). Non é tan
>> transcendente como estes últimos porque non se ve que vaia saltar ao
>> dominio de uso xeral  pero ilustrará bastante ben como manexarmonos a
>> hexemonía do inglés
>>
>> Agora o lado práctico. Como traducir esta simple cadea?
>>
>> msgid "AT SPI Registry Wrapper"
>>
>> pt. invólucro
>> es. envolvente
>> gl. envoltorio
>> ca. embolcall
>> it. wrapper
>> de. wrapper
>>
>> Desde o meu punto de vista, si se deDesde o meu punto de vista, si se
>> debería traducir e
>> bería traducir e
>>
>>
>> Permitídeme esta descrición:
>>
>> Utilízase metaforicamente no inglés informático para facer referencia a
>> unha técnica (e ao seu produto, unha "clase") que permite empaquetar un
>> anaco de código determinado mediante unha capa para que poida ser
>> empregado nun aplicativo diferente a aquel para o foi pensado o dito
>> anaco de código ou para facilitar outras necesidades como a
>> securización. Hai moitos máis usos metafóricos e extendidos de wrapper,
>> xa que en principio non era unha palabra técnica.
>
> Non sei se aquí contemplas as "wrapper classes" de, por exemplo, Java:
> http://en.wikipedia.org/wiki/Primitive_wrapper_class
>
>> Algo máis de información seguindo o ronsel de solución en francés
>>
>> http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp
>>
>> "On compte huit classes enveloppantes associées chacune à un type
>> primitif de données. Ce sont Boolean, Byte, Character, Short, Integer,
>> Long, Float et Double. Ces classes sont notamment disponibles dans un
>> paquetage Java appelé /java.lang/ et sont importées par défaut.
>> L'utilité de ces classes est qu'elles fournissent des méthodes
>> facilitant les tâches de conversion.
>>
>> Le calque /classe wrapper/ peut aisément être remplacé par un équivalent
>> français.
>> Le terme /classe d'encapsulation/ est associé à la terminologie de Sun. "
>>
>> A definición para Microsoft sería
>>
>> wrapper
>>
>> Software that encases resources, appends code or other software for the
>> purposes of improving user convenience, hardware or software
>> compatibility, or enhanced security. For example, a software wrapper
>> (often called a digital wrapper) is used to compress and encrypt fully
>> usable software that is being sold over the Internet. It is also used to
>> make EDI, a fairly old but still used electronic commerce standard,
>> compatible with the current standards of the Internet.
>>
>> Si, toda esa metáfora nunha única palabra.
>>
>> Pode verse que en Gnome se traduce en todos os idiomas mentres que
>> noutras terminoloxías coma a de Sun, non se fai. A procura en Iate
>> (http://iate.europa.eu) por exemplo dá resultados  inadecuados ao noso
>> contexto informático pero tamén se aprecia que a adaptación depende
>> moito  do caso.
>>
>> Na terminoloxía de Microsoft non hai unha determinación clara en galego
>> - envoltorio
>> - contedor
>> - axuste
>>
>> En portugués en moitos casos non o traducen: "wrapper de agregação",
>> "Wrapper Gerenciado" mais outras, si "Pano de Embrulho" "Invólucro DDI"
>>
>> A miña opinión:
>>
>> Pode traducirse adaptando o uso da metáfora informática do inglés. Alén
>> da forma léxica (anglicismo en -r como router ou láser que teñen difícil
>> ou lenta adaptación en si mesmos), esa metáfora non nos pode ser
>> descoñecida nin choca culturalmente polo que o usuario galego que se
>> encontra con "envoltorio/embalaxe" nun contexto técnico da informática
>> debe comprender a que se refire.
>>
>> En todo caso para min como tradutor a dúbida está en escoller entre
>> envoltorio ou embalaxe, descartando empaquetado por estar asociado xa a
>> outro sentido.
>>
>> Comprendo perfectamente que estes son os puntos de cruce entre a
>> perspectiva pura dun tradutor e a súa función de naturalizar, adaptar e
>> a perspectiva do profesional técnico. Creo que a inclinación da balanza
>> só depende da "utilidade" da tradución ou non, da tolerancia dos
>> falantes de galego aos anglicismos, da necesidade do uso da palabra ou
>> non (sobre todo se hai que explicarlla a moita xente). A prudencia
>> lingüística en galego lévanos aos tradutores á tradución, o seu uso
>> estrito para técnicos lévanos antes ao mantemento do termo
>> "globalizado". Por iso, ambas perspectivas deben estar abertas:
>>
>> a) wráper (=whisky, láser)
>> b) embalaxe, envoltorio (=browser> navegador)
>>
>> Creo que a opción ideal sería e dar liberdade a quen traduce para
>> escoller segundo o que crea máis acertado para a súa tradución concreta.
>>
>> Wrapper - Embalaxe, wráper
>
> O de wráper non sei nin por onde collelo. Preferiria envoltorio a
> embalaxe, se é que non é incorrecto.

Ademais deixo isto aquí por se é de utilidade:
http://www.trasno.net/lurker/search/20101130.230000.00000000 en 
sb:d%C3%BAbida,sb:wrapper.en.html

Na última mensaxe aparece "encapsular" algo que se adoita escoitar moito.

Responderlle a