Manuel Souto Pico escreveu:
> Ola, 
>
> 2009/11/7 Gonçalo Cordeiro <gonzalo en tagenata.com 
> <mailto:gonzalo en tagenata.com>>
>
>   Manuel Souto Pico escreveu:
>
>     Ola,
>     Alguén está na lista de Translate Toolkit & Pootle?
>     (translate-devel en lists.sourceforge.net
>     <mailto:translate-devel en lists.sourceforge.net>
>     <mailto:translate-devel en lists.sourceforge.net
>     <mailto:translate-devel en lists.sourceforge.net>>) Supoño que
>     máis dunha persoa...
>     Están pedindo glosarios de l10n para Virtaal. Entendo que o
>     que necesitan é un URL.
>     Simplemente quería perguntar cal é o ficheiro TBX do noso
>     glosario que é máis actual e que se mantén e se alguén llelo
>     pode mandar. Podo mandarllo eu pero quería cerciorarme
>     primeiro, non sei se o mellor é mandarlles a ligazón á páxina
>     na Forxa ou que, tal como están as cousas e sen saber canto
>     vai durar iso aí (ao final non lembro se xa temos un
>     repositorio alternativo).
>
>     Un saúdo, Manuel
>     
> ------------------------------------------------------------------------
>
>     
>
>   eu tampuco creio que haja nengum problema em enviar o da forxa, mas:
>
>
> Xa sei que non hai problema en enviar o link á Forxa. O que pregunto é 
> se esa é a versión máis actual ou que se actuliza máis regularmente ou 
> se hai un repositorio ou un espello/réplica alternativo que non se 
> vaia fechar... Leandro?
>
>   alguém já experimentou um TBX no Virtaal?
>   igual que se tivo que adaptar o formato para o Lokalize, é
>   provável que o haja que fazer para o Virtaal.
>   Vendo o ficheiro de terminologia do Pootle e o csv2tbx, tampouco
>   parece que suporte nem o TBX-basic.
>
>
> Eu non entendo isto. Se un glosario é conforme ao estándar TBX (en 
> calquera das súas variedades, e entendo que o TBX-basic é conforme co 
> TBX a secas), non entendo porque o que hai que adaptar é o glosario e 
> non a ferramenta que non o admite. Non sería lóxico que, se o Virtaal 
> ou o Lokalize non conseguen importar un TBX perfectamente ben formado, 
> sexan esas propias ferramentas as que se melloren para facelas 100% 
> compatíbeis co estándar en vez de adaptar o glosario ás limitacións 
> desas ferramentas?
>
> Alguén pode ilustrar qué foi o que houbo que mudar no glosario para 
> poder importalo en Lokalize? 
> 
>
>   Aplicando isto aos ficheiros tbx disponíveis, haveria talvez que
>   escrever todas as correspondências múltiplas para um termo em
>   linhas únicas, por exemplo; mas depende de como estea indo o
>   suporte a TBX neste aplicativo.
>
>
> Gonçalo, poderías explicar isto? Con exemplos (código), quero dicir. 
> Se non é de interese para a lista, pódesme escribir a min en 
> privado. Non estou seguro de que queres dicir con "correspondencias 
> múltiplas" ou "linhas únicas" ... 
>
>
>   Noutra orde de cousas, nom hai negum TBX de referência que se
>   poida recomendar para utilizar como base (até onde eu sei). Ou bem
>   nom estám verificados nas soluçons, ou na parte filolóxica ou a
>   discusom terminológica está aberta na comunidade. O único que tem
>   certas garantias é um subconjunto do glossario na forxa de
>   Mancomún, feito durante a revisom do Gnome e "validado" polo Termigal.
>
>
> Se o que queres é un modelo, sempre podes crear un rexistro completo 
> nalgunha ferramenta de xestión terminolóxica, e despois exportalo como 
> TBX e ver que pinta ten. 
>
Despois de jogar um bocado co Virtaal, podo confirmar que o suporte ao 
estándar TBX é mínimo e apenas contempla a possibilidade de 
Orige:Destino:Comentários, o que é compatível com o suporte disponível 
no csv2tbx do próprio Toolkit.
Isto obriga a refazer os materiais para trabalhar com ele, adaptando, 
por exemplo as unidades que contenham mais de umha equivalência 
(desfazendo-as em 2, por exemplo).
É interesante o modo de sugestom de alternativas para a traduçom 
(OpenTran, Google, glossários em .tbx e .po etc.) mas o suporte no 
Lokalize continua a ser mais alargado.

Cumprimentos,
Gonçalo
> Cumprimentos, 
> Manuel 
>
>
>   Cumprimentos,
>   Gonçalo
>
>   _______________________________________________
>   G11n mailing list
>   G11n en mancomun.org <mailto:G11n en mancomun.org>
>   http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> G11n mailing list
> G11n en mancomun.org
> http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
>  


-- 
TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN S. COOP. GALEGA (Rúa de Ponferrada, 8 
entreplanta B 15707. Santiago de Compostela), infórmao/a de que o seu enderezo 
de correo electrónico e o resto dos datos de carácter persoal que nos facilite 
serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros, co fin de 
xestionar a axenda de contactos da nosa empresa e para o envío de comunicacións 
comerciais e/ou persoais por vía electrónica. Vostede poderá, en calquera 
momento, exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición 
nos termos establecidos na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de 
carácter persoal (LOPD 15/1999), dirixindo un escrito ao enderezo antes 
nomeado. Tamén lle comunicamos que a información incluída neste correo 
electrónico é confidencial pois é para uso exclusivo da persoa destinataria 
arriba mencionada. Se vostede le esta mensaxe e non é a persoa destinataria, 
informámolo/a de que está totalmente prohibida calquera utilización, 
divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación sen autorización 
expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta mensaxe por erro, 
pregámoslle que nolo notifique inmediatamente por esta mesma vía e proceda á 
súa eliminación.

------------ próxima parte ------------
Borrouse unha mensaxe que non está en formato texto plano...
Nome   : gonzalo.vcf
Tipo    : text/x-vcard
Tamaño   : 324 bytes
Descrición: non dispoñible
Url    : 
http://listas.mancomun.org/pipermail/g11n/attachments/20091108/6ca9e94e/attachment.vcf
 

Responderlle a