Boas:

  Quixera agradecer a vosa tarefa de traduci?n do Firefox 3 ao galego, e
contribu?r ? mesma indicando que me parece moi pouco atinado que a funci?n
"paste" se traduza por "colar" (que ser?a unha traduci?n m?is axeitada do
verbo "blue") pois resulta *incoherente *coa traduci?n presente no resto de
aplicaci?ns do mercado, inclu?ndo os sistemas operativos Windows XP e
Windows Vista galeguizados.
  Ind?covos tal porque cambiar palabras amplamente utilizadas sup?n un
problema de usabilidade para os usuarios, pois desconcerta non atopar a
opci?n de "pegar" e un tarda en decatarse de que a traduci?n pon "colar"
(cando o resto de aplicaci?ns galeguizadas non fan tal).
  Unha aperta e agardo ansioso a incorporaci?n do galego coma lingua
oficail do Firefox 3.

     Marcus Fern?ndez
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: 
http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20080622/0e78b143/attachment.html
 

Responderlle a