suso.baleato  xunta.es escribiu:
> Concordo damufo. Creo que xa est? ben de tanta traduci?n compulsiva. Por
> po?er un exemplo: cantas traducci?ns non se fixeron directamente do
> windows para o linux, sen maiores cuestionamentos terminol?xicos? Acaso
> debemos dar por v?lidas unhas traduci?ns feitas en non sabemos qu?
> circunstancias e baixo quen sabe qu? oscuros crit?rios?
> 

Eu tam?n concordo. Agora queda actuar.

> damufo escrebeu:
>> Penso que urxe procurar consenso todas estas cousas.
>>

Responderlle a