Concordo damufo. Creo que xa est? ben de tanta traduci?n compulsiva. Por
po?er un exemplo: cantas traducci?ns non se fixeron directamente do
windows para o linux, sen maiores cuestionamentos terminol?xicos? Acaso
debemos dar por v?lidas unhas traduci?ns feitas en non sabemos qu?
circunstancias e baixo quen sabe qu? oscuros crit?rios?

damufo escrebeu:
> Penso que urxe procurar consenso todas estas cousas.
> 
-- 
Xes?s Manuel Ben?tez Baleato        Coordenador de mancomun.org    
Consellar?a de Innovaci?n e Industria         Xunta de Galicia 
Praza de Europa, n? 15 - A, 6?C 15707  Santiago de Compostela (Galiza)
(0034) 638035310 Ext: 343820/ Fax: 881999113 <suso.baleato @ xunta.es>

Responderlle a