You can have a zero length key and data, it is called an End Of File (EOF) 
marker.

Chris Blaicher
Technical Architect
Mainframe Development
P: 201-930-8234  |  M: 512-627-3803
E: cblaic...@syncsort.com

Syncsort Incorporated
2 Blue Hill Plaza #1563
Pearl River, NY 10965
www.syncsort.com

Data quality leader Trillium Software is now a part of Syncsort.


-----Original Message-----
From: IBM Mainframe Discussion List [mailto:IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU] On Behalf 
Of R.S.
Sent: Thursday, February 22, 2018 8:17 AM
To: IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU
Subject: Count with no Data and no Key ? (CKD internals again)

Is it allowed in CKD to have Count only in a physical record?
I mean Count field with zero-length Data (and zero-length Key).

--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland
======================================================================


        --
 Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

 This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

 mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.plsąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców 
KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał 
zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

________________________________ATTENTION: -----

The information contained in this message (including any files transmitted with 
this message) may contain proprietary, trade secret or other confidential 
and/or legally privileged information. Any pricing information contained in 
this message or in any files transmitted with this message is always 
confidential and cannot be shared with any third parties without prior written 
approval from Syncsort. This message is intended to be read only by the 
individual or entity to whom it is addressed or by their designee. If the 
reader of this message is not the intended recipient, you are on notice that 
any use, disclosure, copying or distribution of this message, in any form, is 
strictly prohibited. If you have received this message in error, please 
immediately notify the sender and/or Syncsort and destroy all copies of this 
message in your possession, custody or control.

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to