I don't know internals, but definitely one can use short blocks on DASD, 18B is not a limit. You can use 18 or 5 if you want. Of course the tracks utilization will be extremely poor, but that's different story.

BTW: I'mt not sure, but it seems the null record inside a member is when the member span track boundary.
Obviously there are multiple EOFs (null records) inside a PDS.

--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland


W dniu 2018-02-23 o 13:32, Elardus Engelbrecht pisze:
Paul Gilmartin wrote:

Also, just curious, I understand that on tape a block <18 (? still?) is 
bypassed as a noise record.
Wow! Interesting! Where is that documented?


But it's possible that with RECFM=VB the last block might, by happenstance, 
consist of as few as 8 bytes (BDW=8; RDW=4).  How do tape drivers deal with 
this?  Poorly?  With RECFM=VBS, a null segment could be used for padding.
Now you made me curious. [1] Damn! ;-)

I really hope someone can answer you...

Groete / Greetings
Elardus Engelbrecht

[1] - Currently outside my scope of work, but hey, I worked with that things as 
a Storage Admin in the prehistoric days. 8-)

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
.
======================================================================


       --
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.plsąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców 
KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał 
zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.
----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to