I seriously doubt that; it would generate a Unit Exception trying to read the 
second record of the member. You're clearly misinterpreting something.

There is a EOF after the directory and an EOF after each member. There is no 
EOF in the middle of a member.


--
Shmuel (Seymour J.) Metz
http://mason.gmu.edu/~smetz3

________________________________________
From: IBM Mainframe Discussion List <IBM-MAIN@listserv.ua.edu> on behalf of 
R.S. <r.skoru...@bremultibank.com.pl>
Sent: Thursday, February 22, 2018 10:51 AM
To: IBM-MAIN@listserv.ua.edu
Subject: Re: Count with no Data and no Key ? (CKD internals again)

I just found that in PDS every (?) data record is interleaved with null
record (count, no key, no data).
More precisely: null record is at the end of directory and between all
member records, even for members occupying several records.

So PDS contains multiple EOFs, even more than one EOF per member. ;-)

Note: the above are physical records, not logical ones.


--
Radoslaw Skorupka
Lodz, PolandW dniu 2018-02-22 o 16:12, Seymour J Metz pisze:
> Zero data count is an EOF regardless of the key length.
>
>
> --
> Shmuel (Seymour J.) Metz
> http://mason.gmu.edu/~smetz3
>
> ________________________________________
> From: IBM Mainframe Discussion List <IBM-MAIN@listserv.ua.edu> on behalf of 
> Christopher Y. Blaicher <cblaic...@syncsort.com>
> Sent: Thursday, February 22, 2018 8:32 AM
> To: IBM-MAIN@listserv.ua.edu
> Subject: Re: Count with no Data and no Key ? (CKD internals again)
>
> You can have a zero length key and data, it is called an End Of File (EOF) 
> marker.
>
> Chris Blaicher
> Technical Architect
> Mainframe Development
> P: 201-930-8234 | M: 512-627-3803
> E: cblaic...@syncsort.com
>
> Syncsort Incorporated
> 2 Blue Hill Plaza #1563
> Pearl River, NY 10965
> http://secure-web.cisco.com/1kn9JOamxUjZYRhUd8ebWJpFiYn5pIy-l-4FS30Rre1jykcnuwhoH9C793p67vTEubxowjGG29Io7nBEJxPsytUkNv-mqDTneHgjLC4e7v8Mg9GOdXZ-nfNu17wNBD5XfGMQJZJaJY84jbGPbxGoFsyK0zJ-9IeHb-yhX0nWz36gjfdNgWuQbda4YLyUYh2xGSINRxX5pQhJBOeHMLc5oGP7vOnw7H8T4q7OEt7DGoz2BTf2ImKmRX3YDG412UVKTGr-WmjdCaunsH9pFoLQvxVKxTunXIGEWPEzrLC0yUDkmNdjg--pEXAOFfNM00MKP7OKB6AFCv3_t0mUKssMc1sRsvHShhY69GqiBTY4_swYkMrsI7OySLp4XcsafZOsh/http%3A%2F%2Fwww.syncsort.com
>
> Data quality leader Trillium Software is now a part of Syncsort.
>
>
> -----Original Message-----
> From: IBM Mainframe Discussion List [mailto:IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU] On 
> Behalf Of R.S.
> Sent: Thursday, February 22, 2018 8:17 AM
> To: IBM-MAIN@LISTSERV.UA.EDU
> Subject: Count with no Data and no Key ? (CKD internals again)
>
> Is it allowed in CKD to have Count only in a physical record?
> I mean Count field with zero-length Data (and zero-length Key).
>
> --
> Radoslaw Skorupka
> Lodz, Poland
>
>
>
>
> ======================================================================
>
>
>     --
>  Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
> przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być 
> jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś 
> adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej 
> przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, 
> rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie 
> zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, 
> prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale 
> usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub 
> zapisane na dysku.
>
>  This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
> intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
> received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If 
> you are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized 
> to forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
> distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
> punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
> immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
> permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
> hard drive.
>
>  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
> http://secure-web.cisco.com/1Bp5M43ZWroZULmxHmQR3irmdowwWpHz3H6SEB9aUxCHW9GBG9MVIbdzpFq3oOOK9lphvb7yYs-IRY3JysJxwDbA9qx_NyboRuUMPtmaZB5NQSDOIBIg_eaiJ_udFYFW6vd9k6zmbORubNHuPS4UZgB7Tkss4AWkl0D7tskqmn0qxEbmmbLDgCMUBh3gIIdSp-ydkltU1GfImT3Sfew9kfjNUJwulL8eH_xElCxaewnb_VE7fp8sRWSr9wos_GKs1_NN-vdaHIXjLivhRd8OR_eHi_S48JMVI3HfP4B_tehbyS9CV8mi96DgK89xEy67HdTnaDS1dnlpd58wcisZDweQRz6vUGfDri0S74QetZJw/http%3A%2F%2Fwww.mBank.pl%2C%20e-mail%3A%20kontakt%40mBank.plSąd
> Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
> Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. 
> Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości 
> wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
> For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
> send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN
>
> ________________________________
>
>
>
> ATTENTION: -----
>
> The information contained in this message (including any files transmitted 
> with this message) may contain proprietary, trade secret or other 
> confidential and/or legally privileged information. Any pricing information 
> contained in this message or in any files transmitted with this message is 
> always confidential and cannot be shared with any third parties without prior 
> written approval from Syncsort. This message is intended to be read only by 
> the individual or entity to whom it is addressed or by their designee. If the 
> reader of this message is not the intended recipient, you are on notice that 
> any use, disclosure, copying or distribution of this message, in any form, is 
> strictly prohibited. If you have received this message in error, please 
> immediately notify the sender and/or Syncsort and destroy all copies of this 
> message in your possession, custody or control.
>

======================================================================


    --
 Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

 This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

 mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
http://secure-web.cisco.com/1mvdDMrZluZYgkbKYwg9pyqzH8UJo6EKsNyaA1u9ySA8rePbros9bt0hKfe2L9Yp9MsslVIx1PVKOKGT7O4KI8xd9cBysELgHtoEx4nkMnVTTLadsw7zFzWuwiloCKcAXKfNJuhGQsOJ5xqyR2bFqU6Wx6qFEPyXrO2_kdxd9Ew2SnaPxZ3pdaGDHAg8TTxGNaq8zqn6isoKgpTb3KJs3fg_LGhiaTAATOgD2AD76XUeER-rK2_6nqsWS5thsjIIwcYKvpYmuQtmMkYKcAjihZ-1uoENb04_b1JdwY-PDgfcMjMLKh8rWhdZHhYnYtsb-WWCOjUcMxFF-i8iroEH4TftGBOY-2c7hfipJbwiUnC4/http%3A%2F%2Fwww.mBank.pl%2C%20e-mail%3A%20kontakt%40mBank.plSąd
 Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. 
Według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości 
wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to