(ups, en quedava una, de dosi!)

El Diumenge, 15 de Gener de 2006 22:03, mesteve-recursoslliures-com va 
escriure:
> Si és que a mi em sembla molt bé que hi hagi persones que no pensin ni
> actuin com jo en qualsevol aspecte de la vida... Faltaria més!
> Tan difícil és que aquestes persones arribin algun dia a respectar que jo
> no pensi com elles? No seria aquesta la base essencial de la democràcia?

Des de quan és una falta de respecte expressar arguments amb els que no s'està 
d'acord?   Fins ara m'he limitat a arguments.  No t'he dedicat qualificatius 
despectius com radical, sectari o excloent.  Tampoc m'he limitat a parlar 
només a base d'eslògans, intento afegir-hi raonaments.  Podries fer el mateix 
i, per exemple, dir que tenen de bo les prohibicions del programari privatiu.  
Explicar com aquestes prohibicions fan més democràtica la societat.

Sobre la democràcia i un altre que també sovint rep qualificatius 
d'extremista, això anirà a la introducció per Lawrence Lessig al llibre del 
Stallman.  Ja ho havia enviat aquí, però potser se t'havia passat.  Hi 
afegeixo un parell de paràgrafs:

«I no hem d’oblidar els que qualifiquen d’extremista el missatge d’Stallman. 
Extremista no ho és pas, ja que, amb gran lucidesa, l’obra d’Stallman és una 
simple traducció de les llibertats forjades per la nostra tradició en el món 
anterior al codi. El programari lliure seria una garantia perquè el món 
controlat pel codi fos tan lliure com la tradició que va construir el món 
anterior al codi. 

            Per exemple: una societat lliure es regeix per les lleis, però 
tota societat lliure posa uns límits a aquesta regulació mitjançant les 
lleis. Cap societat que hagi mantingut les seves lleis en secret podria ser 
considerada lliure. Cap govern que ocultés la legislació al seus governats 
tindria cabuda en la nostra tradició. Les lleis controlen, però només ho fan 
d’una manera justa quan són transparents. I les lleis són transparents només 
quan aquells a qui s’apliquen, o bé llurs agents (advocats, legisladors), hi 
poden accedir i controlar-les. 

            Aquesta condició de les lleis supera la competència dels 
legisladors. Pensem en l’exercici del dret als tribunals nord-americans. Els 
advocats són contractats pels clients per defensar els interessos dels 
clients. De vegades els interessos s’han de defensar en un plet. Com a part 
del procés del plet, els advocats redacten informes que, al seu torn, 
influeixen en les opinions expressades pels jutges. Aquestes opinions 
decideixen qui guanya un cas determinat o si una llei en particular té cabuda 
en el marc d’una constitució. 

            Tot el material d’aquest procés és lliure en el sentit que 
Stallman utilitza el terme. Els documents jurídics són oberts i lliures, i 
tothom els pot fer servir. Els arguments són transparents (la qual cosa no 
vol dir necessàriament que siguin bons) i els raonaments es poden adoptar 
sense el permís dels advocats que els van idear. Les opinions que en resulten 
es poden citar en informes posteriors i es poden copiar o integrar en altres 
informes o opinions. El codi font de la legislació nord-americana és, per 
disseny i per principi, obert i lliure perquè qualsevol persona se’n pugui 
servir. I de ben segur que els advocats se’n serveixen, ja que la creativitat 
dels grans informes s’assoleix reutilitzant el que s’ha dit anteriorment. La 
font és lliure i tant la creativitat com una determinada activitat econòmica 
parteixen d’aquesta font. 

            L’activitat econòmica del codi lliure (en el sentit de codi 
jurídic lliure) no deixa pas els advocats sense feina. Els bufets d’advocats 
tenen prou incentius per crear nous informes encara que qualsevol persona 
se’ls pugui copiar. L’advocat és un artesà i la seva obra és pública, però 
l’artesania no és beneficència. Els advocats cobren i la gent no els 
encarrega feina pretenent no pagar-la. Contràriament al que podria semblar, 
aquesta activitat econòmica és ben pròspera i va en augment. 

            Ens podríem imaginar un exercici del dret diferent a aquest: 
informes i arguments mantinguts en secret, sentències que donessin un 
resultat però no el raonessin, lleis sota la custòdia de la policia que ningú 
més pogués consultar, o reglaments que funcionessin sense explicar-ne les 
normes. 

            Ens podríem imaginar aquesta societat, però mai no la 
consideraríem una societat lliure. Independentment de si els incentius en 
aquesta suposada societat estiguessin més ben repartits o repartits d’una 
manera més eficient, aquesta societat no es podria qualificar de lliure. Per 
als ideals de llibertat i de vida en una societat lliure, no n’hi ha prou amb 
l’aplicació eficaç. Ben al contrari, l’obertura i la transparència són les 
limitacions dins les quals es construeix un sistema jurídic, i no pas opcions 
que s’hi afegeixen si convé als governants. La vida que regeix el codi 
informàtic no hauria de ser menys. 

            L’escriptura de codi no és com l’exercici del dret, sinó que és 
millor, més rica i  més productiva, però el dret és un exemple evident que la 
creativitat i la motivació no depenen del control absolut sobre els productes 
creats. Com el jazz, les novel·les o l’arquitectura, el dret es construeix a 
partir de les obres creades amb anterioritat. La creativitat sempre és 
aquesta possibilitat d’afegir i de canviar. I una societat lliure és la que 
garanteix que els seus recursos més importants siguin lliures, precisament en 
aquest sentit.»

-- 
Benjamí
http://weblog.bitassa.net.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a