En/na Benjamà Villoslada ha escrit:

2. Sap greu que es defensi el programari lliure, fins i tot es troba que Ãs una falta de respecte pels que usen programari privatiu? Doncs a veure com es menja que al mateix lloc, i amb els mateixos missatges:

2.1. En Josep Payo tambà usa programari privatiu i no troba cap falta de respecte que el defensi. D'avui mateix:

"User-Agent: Mozilla Thunderbird 1.0 (Windows/20041206)"

Hi mantinc una estacià de treball per causes alienes a la meva voluntat, perà cada vegada manca menys per alliberar-la -del tot- definitivament.


SÃc del parer que trobar una manca de respecte la defensa del programari lliure -lliure en el sentit de llibertat, no necessÃriament de gratuÃtat- Ãs indicatiu de confusiÃ, comparable a la de confondre el tocino amb la velocitat. SÃn coses que no tenen res a veure.


Cito en Josep perquà sembla que pocs mÃs gosen pronunciar-se aquà sobre el tema:

M'estic posant catxondo >|:-D


2.2. Altres d'aquesta llista tampoc ho troben cap falta de respecte. Comencen a usar-lo perà amb ajuda passada en privat. No dirà pas qui sÃn, perquà tenen raÃ: quan li vaig dir a un que ho demanÃs en pÃblic i aixà es beneficiava tothom, em va dir que vol passar pel mateix mobbing a la llista que jo. A mi tant em fot, el mobbing defineix i retrata tant bà a qui el practica, que Ãs fins i tot un regal.

Ãs un tema malaltÃs, goita que diuen a:

http://www.mobbing.nu/

'La nova junta de l'associacià "Mobbing no! associacià catalana" compareix devant la Comissià de PolÃtica Social del Parlament de Catalunya per a informar sobre els seus objectius

La recentment nomenada Presidenta de l'associaciÃ, la Sra. Montserrat Albert CortÃs, va fer una llarga exposicià que va ser aplaudida per tots els grups parlamentaris. Hi va manifestar: "La personalitat de lâassetjador Ãs una personalitat psicopÃtica, sense sentiment de culpabilitat pel que fa; Ãs una persona envejosa i amb por de qui destaca per la seva feina; Ãs un covard, en realitat. Hi ha una necessitat de reconeixement per part dâaquest assetjador i Ãs un controlador i mentider compulsiu...".'

Pobrets :(


Salut!


-- Josep Payo http://blog.solucio.com


_______________________________________________ llista de correu de l'Internauta Internauta@internauta.net http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a