On 4/25/05, Benjamí Villoslada <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> El Diumenge 24 Abril 2005 22:40, Benjamí Villoslada va escriure:
> > No diré pas qui són, perquè tenen
> > raó: quan li vaig dir a un que ho demanés en públic i així es beneficiava
> > tothom, em va dir que vol passar pel mateix mobbing a la llista que jo.
>            ^
>            no
> 
> "em va dir que *no* vol passar"

Doncs jo l'animo a que ho faci. El problema no està en els programes
lliures o de pagament. El problema està en la forma. Jo sempre ho he
dit. En Carles Pina, que ara ha tornat, mai ha tingut cap problema.
Fixa't, crispació sempre va amb tu :)


-- 
Jordi Vergés

[EMAIL PROTECTED]

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a