Si que es possible que haguéssim parlat a la Linux Show de Barcelona, crec
recordar que hi havia 2 ó 3 persones amb camisetes negres amb el logotip del
Catux, lo de il•lustrats es una forma dir que en sabien mes que jo. Hi vaig ser
el dissabte a la tarda.  

Salutacions
Joan
--- Carles Pina i Estany <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> 
> Hola!
> 
> 
> On Apr/27/2005, jagtu wrote:
> 
> > La Catux crec que no la tinc hi era a la taula per? no el vaig agafar, per?
> si
> > que vaig estar a la taula on hi havia alguns il?lustrats que en sabien un
> pou,
> 
> anava a dir que potser haviem xerrat, però si vas parlar amb algun
> il·lustre no crec que fos jo :)
> 
>

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a