Això ja em sona més: miren el panorama i si és abundant, crien. No és que pel fet d'estar ells allà sorgeixin els insectes per alimentar-los, perquè com
dius, si no n'hi ha, no crien.


No, no  .. ja estem altra vegada antropitzant (antropomorfitzant?) la cosa.

No miren el panorama i si és abundant crien. Ells jalen. Si hi ha molt de jalar, jalen molt i si jalen molt, llavors el seu cos va i cria. Ells no hi ténen res a dir, ni res a fer, ni res a decidir.

Salut.

Joan T.

________________________________________________________
Dóna a conèixer la teva web a www.servibanners.com. Gratuit.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a