El dilluns 15/08/05, a les 08:56 (+0200), Dolsa- va escriure:
> No senten dolor com nosaltres ho sentim pero qui t'assegura que no
> senten altres sensacions ?

Mmm, home, que es una sensacio? Un estat de consciencia.
Llavors sense consciencia no hi pot haver sensacions. Les
plantes no poden tenir consciencia ja que no tenen els
organs necessaris: cervell i sistema nervios; en
consequencia tampoc poden tenir sensacions.

-- 
hrnzt
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a