El Dilluns 15 Agost 2005 20:53, Joan T va escriure:
> > Això ja em sona més: miren el panorama i si és abundant, crien.  No és
> > que pel
> > fet d'estar ells allà sorgeixin els insectes per alimentar-los, perquè
> > com bé
> > dius, si no n'hi ha, no crien.
>
> No, no  .. ja estem altra vegada antropitzant (antropomorfitzant?) la cosa.

És mal de no fer-ho, donada l'espècie de qui escriu i a qui es dirigeix :)  
Però interpretar també és una característica de l'espècie que es sol posar de 
manifest, per exemple, davant frases fetes com la del pa sota el braç: mai 
s'ha vist a cap part.

> No miren el panorama i si és abundant crien. Ells jalen. Si hi ha molt de
> jalar, jalen molt i si jalen molt, llavors el seu cos va i cria. Ells no hi
> ténen res a dir, ni res a fer, ni res a decidir.

Si és que no tenen res a decidir: perquè no tornen als llocs on hi ha menys 
menjar?

-- 
Benjamí
http://weblog.bitassa.net.

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
Internauta@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a