Al final com vau anar a l'aeroport?

La freqüència dels busos aquells què tal? I per
tornar? Sabeu a quina hora comencen?

Gràcies,

Sílvia


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a