Aquest cap de setmana vam agafa l'Aerobús i molt bé.
Para just davant de cada terminal i la freqüència de
pas és de 12-13 minuts.

http://www.emt-amb.com/links/lineas/tcc/aero.htm


A la mateixa parada de l'aeroport també es pot agafar
el Nitbus 17, aquest em sembla que passa cada hora.

http://www.emt-amb.com/links/nitbus.htm
http://www.emt-amb.com/links/lineas/nitbus/n17.htm


Curiositats si voleu amb Vueling:

L'equipatge de mà el fan posar en un carro que fa de
mesura i si no hi cap l'has de facturar. Si no hi
passa per culpa de les rodes ja dependrà de l'opinió
subjectiva de la persona que t'atèn. (Això sempre que
estigui dins del pes permès, 10kg).

No sé si ho fan sempre però als dos vols que vam
agafar primer van fer embarcar de la fila 20 a la 30.
Ho dic per estalviar-vos les cues si sou d'aquestes
files.

Sílvia


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a