I  amb Delta, i amb Lufthansa, i amb una cosa mes pija la British.
Ara els "listillus" que van amb motxilla i no la declaren ja no passen ni al Finger!!
 
Francesc
 

 
El 14/03/06, na mi  ha escrit:

Curiositats si voleu amb Vueling:

L'equipatge de mà el fan posar en un carro que fa de
mesura i si no hi cap l'has de facturar. Si no hi
passa per culpa de les rodes ja dependrà de l'opinió
subjectiva de la persona que t'atèn. (Això sempre que
estigui dins del pes permès, 10kg).

_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a