Ok, gràcies, he trobat els horaris.

http://www.emt-amb.com/links/lineas/tcc/aero.htm

Era per tenir informació de primera mà, per saber si
realment funcionava bé i tal... :)

Sílvia


--- Pere Urbón Bayes <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> Hola Silvia. Al final varem anar a l'aeroport via el
> aerobus i
> personalment molt bé!, tot i que amb molta gent,
> jejejej!.
> 
> Sobre la freqüencia, diria que es cada 12 minuts
> .... pero no ho tinc
> clar ... em sembla que és va enviar a la llista els
> horaris i recorregut.__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a