Hei,
Noen på listen som har konkrete planer om å delta på hack4no, eller
sett nærmere på om noen av datasettene som løftes frem i år er
relevante å jobbe med i OpenStreetMap-sammenheng?

http://www.hack4.no/konkurransen/data-til-hack4no
http://data.norge.no/aktuelt/2016/09/vellukka-datadelingsforum-og-avspark-hack4no-318

Er OSM oppdatert mhp. f.eks. følgende:

Holdeplasser for kollektivtransport?
Bilverksteder?
Toaletter i Bergen?
Sykkelruter på Jæren?
Gateparkering/beboerparkering? Stavanger kommune har data.
Parkeringsplasser for lading av elbil?
Bomstasjoner?
Demninger, damanlegg, kraftverk? (NVE)
Kraftlinjer? (NVE)

I forhold til mitt hjertebarn -- stier i utmark -- er historiske kart
nyttige ressurser for synfaring, og det planlegges aktiviteter med å
georeferere Kartverkets historiske kart på hack4no.

Vidar
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til