2016-10-12 15:30 GMT+02:00 Fredrik <li...@0v.no>:
> Ref ladestasjoner for elbil så  var det var jo en import i 2012 fra
> ladestasjoner.no ( https://www.openstreetmap.org/changeset/16897971 ),
> men de er plassert helt i villesen, har ikke blitt oppdatert siden 2012
> og viser ingenting om antall ladepunkter eller hva slags kontakt det er.

Ja, det er nok på tide med en oppdatering fra ladestasjoner.no
Grunnen til at jeg førte dette på listen, var at jeg så Porsgrunn
kommune har lagt sine ladepunkter på data.norge.no

> (finnes det åpne data om toaletter i Bergen?)

Ja, på data.norge.no
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til