Hei,

i Ruter har vi ikke oppdatert stoppesteder/linjer for kollektivtransport siden 
en tidligere ansatt gjorde en større registreringsjobb for noen år siden. 

Siden den gang har vi tatt i bruk Open Trip Planner (OTP) som reiseplanlegger. 
Via denne henter vi ukentlig (gang)veger fra OSM, men data om stoppested og 
kollektivnett henter vi fra egne systemer via GTFS-formatet. 

Vi ser imidlertid at det kunne ha vært hensiktsmessig å hente inn data for en 
del stoppesteder fra OSM, og det er støtte for dette i OTP. Blant annet har vi 
koordinatfestede plattformer kun for svært få jernbanestasjoner, mens det 
finnes gode data for disse i OSM. 


Med vennlig hilsen

Torbjørn Barslett
Ruter As


-----Opprinnelig melding-----
Fra: kart-boun...@nuug.no [mailto:kart-boun...@nuug.no] På vegne av Vidar 
Gundersen
Sendt: 12. oktober 2016 15:18
Til: kart@nuug.no
Emne: [NUUG kart] #hack4no, bruk av åpne offentlige data i OSM

Hei,
Noen på listen som har konkrete planer om å delta på hack4no, eller sett 
nærmere på om noen av datasettene som løftes frem i år er relevante å jobbe med 
i OpenStreetMap-sammenheng?

http://www.hack4.no/konkurransen/data-til-hack4no
http://data.norge.no/aktuelt/2016/09/vellukka-datadelingsforum-og-avspark-hack4no-318

Er OSM oppdatert mhp. f.eks. følgende:

Holdeplasser for kollektivtransport?
Bilverksteder?
Toaletter i Bergen?
Sykkelruter på Jæren?
Gateparkering/beboerparkering? Stavanger kommune har data.
Parkeringsplasser for lading av elbil?
Bomstasjoner?
Demninger, damanlegg, kraftverk? (NVE)
Kraftlinjer? (NVE)

I forhold til mitt hjertebarn -- stier i utmark -- er historiske kart nyttige 
ressurser for synfaring, og det planlegges aktiviteter med å georeferere 
Kartverkets historiske kart på hack4no.

Vidar
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til