Ref ladestasjoner for elbil så  var det var jo en import i 2012 fra 
ladestasjoner.no ( https://www.openstreetmap.org/changeset/16897971 ), 
men de er plassert helt i villesen, har ikke blitt oppdatert siden 2012 
og viser ingenting om antall ladepunkter eller hva slags kontakt det er.

Ellers vil jeg gjette at det er god dekning på bomstasjoner, men at det 
ellers er garantert ikke full/god dekning på resten av listen din.

Demninger er en del av N50importen, men den er bare 1/3 ferdig for hele 
Norge.


(finnes det åpne data om toaletter i Bergen?)

-

FredrikLindseth


On 12. okt. 2016 15:18, Vidar Gundersen wrote:
> Hei,
> Noen på listen som har konkrete planer om å delta på hack4no, eller
> sett nærmere på om noen av datasettene som løftes frem i år er
> relevante å jobbe med i OpenStreetMap-sammenheng?
>
> http://www.hack4.no/konkurransen/data-til-hack4no
> http://data.norge.no/aktuelt/2016/09/vellukka-datadelingsforum-og-avspark-hack4no-318
>
> Er OSM oppdatert mhp. f.eks. følgende:
>
> Holdeplasser for kollektivtransport?
> Bilverksteder?
> Toaletter i Bergen?
> Sykkelruter på Jæren?
> Gateparkering/beboerparkering? Stavanger kommune har data.
> Parkeringsplasser for lading av elbil?
> Bomstasjoner?
> Demninger, damanlegg, kraftverk? (NVE)
> Kraftlinjer? (NVE)
>
> I forhold til mitt hjertebarn -- stier i utmark -- er historiske kart
> nyttige ressurser for synfaring, og det planlegges aktiviteter med å
> georeferere Kartverkets historiske kart på hack4no.
>
> Vidar
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart@nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>

_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til