2016-10-12 16:06 GMT+02:00 Barslett Torbjørn <torbjorn.barsl...@ruter.no>:
> Vi ser imidlertid at det kunne ha vært hensiktsmessig å hente inn data for en 
> del stoppesteder fra OSM, og det er støtte for dette i OTP. Blant annet har 
> vi koordinatfestede plattformer kun for svært få jernbanestasjoner, mens det 
> finnes gode data for disse i OSM.

Norsk reiseinformasjon har også koordinatfestet hver plattform nå, og
har det oppe i god tid før hack4no
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til