Hei

Det er bra støtte for mye vedrørende dette synes jeg.

Man kan merke en vei om den brøytes eller ikke, se http://wiki.openstre
etmap.org/wiki/Key:snowplowing.

Ellers så kan man sette restriksjoner ut fra forhold, se http://wiki.op
enstreetmap.org/wiki/Conditional_restrictions

Det finnes helt sikkert enda mer også, om man graver litt på http://wik
i.openstreetmap.org/wiki/Map_Features og andre steder.

-SverreOn Fri, 2016-10-14 at 08:40 +0000, Barslett Torbjørn wrote:
> Hei,
> 
> i Oslo er det fullt fokus på å gjøre sykling attraktivt året rundt.
> Dette innebærer prioritert salting/brøyting av en del sykkelfelt. I
> Ruter ser vi på hvordan vi kan få ut mest mulig nyansert informasjon
> om vintertilgjengelighet på slike strekninger, og for så vidt også
> hvorvidt diverse gangveger og -stier ikke er vintervedlikeholdt.
>  
> Mitt inntrykk er at OSM ikke har særlig støtte for denne type
> informasjon. Kunne noen ha pekt meg i riktig retning hvis jeg har
> oversett noe her eller om det foregår relevant arbeid noe sted?
>  
> Med vennlig hilsen
>  
> Torbjørn Barslett
> Ruter As
> Tlf +47 4021 9100
>  
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart@nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til