[Barslett Torbjørn]
> i Oslo er det fullt fokus på å gjøre sykling attraktivt året
> rundt. Dette innebærer prioritert salting/brøyting av en del
> sykkelfelt.

Fokus på å gjøre sykling attraktivt er bra, og brøyting er bra.  Salting
derimot ødelegger sykkelen i så stor grad at jeg vurder om jeg skal
droppe vintersykling for å unngå å ødelegge min fine elsykkel.  Har ikke
løst til å måtte kaste utstyr til titusenvis av kroner etter
vintersesongen på grunn av at alt er rustet i stykker.

> I Ruter ser vi på hvordan vi kan få ut mest mulig nyansert informasjon
> om vintertilgjengelighet på slike strekninger, og for så vidt også
> hvorvidt diverse gangveger og -stier ikke er vintervedlikeholdt.
>
> Mitt inntrykk er at OSM ikke har særlig støtte for denne type
> informasjon. Kunne noen ha pekt meg i riktig retning hvis jeg har
> oversett noe her eller om det foregår relevant arbeid noe sted?

Jeg forstår ikke helt hva du spør om.  Lurer du på om OSM har
informasjon om hvilke veier som blir brøytet på vinterstid, og eventuelt
hvem som gjør det?  I så fall vet jeg ikke hvor den informasjonen skulle
komme fra for å kunne importeres inn i OSM.  Vet du en alternativ kilde
til den type informasjon?  Kanskje vegvesenet vet hvor de betaler
operatører for å brøyte, men jeg har ikke sett den informasjonen
offentlig noe sted.

Eller var det noe helt annet du lurte på?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til