Diskusjonen om salt og sykler holder jeg meg utenfor her :).

Dette kom opp hos oss nå i en veldig tidlig kartleggingsfase for en mulig 
framtidig tjeneste basert på OSM via Open Trip Planner, så det går mer på hva 
som er mulig gjennom datamodellen her enn hvordan disse dataene kan forvaltes. 
Datagrunnlaget her kan godt tenkes å komme fra brukerne, enten via et 
tilgjengelig GUI eller via (frivillig) sporing av reelt kjøremønster. Men dette 
er altså i en veldig tidlig fase.

Jeg skal se nærmere på bruken av key:snowplowing.

Torbjørn

-----Opprinnelig melding-----
Fra: kart-boun...@nuug.no [mailto:kart-boun...@nuug.no] På vegne av Petter 
Reinholdtsen
Sendt: 14. oktober 2016 11:17
Til: kart@nuug.no
Emne: Re: [NUUG kart] Vinterbrøyting av sykkelveg/-felt

[Barslett Torbjørn]
> i Oslo er det fullt fokus på å gjøre sykling attraktivt året rundt. 
> Dette innebærer prioritert salting/brøyting av en del sykkelfelt.

Fokus på å gjøre sykling attraktivt er bra, og brøyting er bra.  Salting 
derimot ødelegger sykkelen i så stor grad at jeg vurder om jeg skal droppe 
vintersykling for å unngå å ødelegge min fine elsykkel.  Har ikke løst til å 
måtte kaste utstyr til titusenvis av kroner etter vintersesongen på grunn av at 
alt er rustet i stykker.

> I Ruter ser vi på hvordan vi kan få ut mest mulig nyansert informasjon 
> om vintertilgjengelighet på slike strekninger, og for så vidt også 
> hvorvidt diverse gangveger og -stier ikke er vintervedlikeholdt.
>
> Mitt inntrykk er at OSM ikke har særlig støtte for denne type 
> informasjon. Kunne noen ha pekt meg i riktig retning hvis jeg har 
> oversett noe her eller om det foregår relevant arbeid noe sted?

Jeg forstår ikke helt hva du spør om.  Lurer du på om OSM har informasjon om 
hvilke veier som blir brøytet på vinterstid, og eventuelt hvem som gjør det?  I 
så fall vet jeg ikke hvor den informasjonen skulle komme fra for å kunne 
importeres inn i OSM.  Vet du en alternativ kilde til den type informasjon?  
Kanskje vegvesenet vet hvor de betaler operatører for å brøyte, men jeg har 
ikke sett den informasjonen offentlig noe sted.

Eller var det noe helt annet du lurte på?

--
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til