Hei,

i Oslo er det fullt fokus på å gjøre sykling attraktivt året rundt. Dette 
innebærer prioritert salting/brøyting av en del sykkelfelt. I Ruter ser vi på 
hvordan vi kan få ut mest mulig nyansert informasjon om vintertilgjengelighet 
på slike strekninger, og for så vidt også hvorvidt diverse gangveger og -stier 
ikke er vintervedlikeholdt.

Mitt inntrykk er at OSM ikke har særlig støtte for denne type informasjon. 
Kunne noen ha pekt meg i riktig retning hvis jeg har oversett noe her eller om 
det foregår relevant arbeid noe sted?

Med vennlig hilsen

Torbjørn Barslett
Ruter As
Tlf +47 4021 9100

_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til