On Dec 7, 2007 3:14 PM, Andreas Davour <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> CLISP som i?
>
> http://clisp.cons.org/
>

Jajamensan, det finns angivet som ett "task" här:

http://sourceforge.net/pm/?group_id=1355


Förutom portabiliteten, vad vinner man egentligen på att köra lisp i en
> JVM?
>

Frågan jag också ville ställa men inte vågade.

/Henrik Hjelte
_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till