>CLISP? På vilket vis är den lik CLISP och varför är det en dålig sak?

Nej, här blev det en missupfattning, det jag har problem med är att
det INTE är likt CLISP det lilla jag kan är från CLISP och hade jag fått
önska hade det varit en CLISP på JVM.
>
>> Jag blev intresserad för plattformsoberoende och tillgång till ett
>> bra GUI (Swing) men annars ser jag inga större saker.
Så GUI program är ingen stor grej inom LISP världen då?

>Dock kan jag peka på en dålig sak. Är det nåt vi inte behöver är det 
>*ännu en* dialekt av lisp som försöka lösa någons "pet peeves". IMHO, 
>såklart.

Nej det var därför det hade varit bra om det hade varit en CLISP på JVM
och alla dialekter underlättar inte när man vill lära sig lisp svårt att 
välja.

// Anders

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till