Henrik Hjelte skriver:
> On Dec 7, 2007 3:14 PM, Andreas Davour <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
[ SNIP ]
> Förutom portabiliteten, vad vinner man egentligen på att köra lisp i en
> > JVM?
> >
> 
> Frågan jag också ville ställa men inte vågade.

Webbappletifierbarhet, FFI-anrop till existerande Java-bibliotek, hackmax.

Annars ser jag inga klara anledningar att bygga ovan en JCVM i.st.f bar 
metall (eller maskinkod ovan ett OS).

//Ingvar_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till