Vad jag tyckte var lite interessant här är att clojure kan inte
optimalisera tail calls för att the JVM kan inte hantera tail call
optimization. Då har Clojure också problema med mutual recursion tack
av JVM:en.

Nu finns det ingen krav på Common Lisp för att blir tail call
optimized, men man skulle tänka sig att en mer functional-orienterad
Lisp skulle gärna vilja ha sånt grej.

Titta på http://lambda-the-ultimate.org/node/2547#comment för lite mer
diskution om detta.

Men som sagt, jag bara tycker att det är interessant att veta JVM:en
är mer restriktivt än jag hade tänkt. Det värkar inte blir så
fine-grained. Om nån av er vet en bra introduktion till JVM building
blocks skulle jag gärna vilja läsa den.

/Ties


_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till