On Dec 7, 2007 5:13 PM, Andreas Davour <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

>
> Verkligen? Det visste jag inte. Var licensen öppen nog för distribution
> av koden kanske det går att skaka fram den. Det vore kul.


Jag får känslan av att det är öppet, det blev ju postgresql till slut.
Men hur man får tag i det?

http://www.cl.cam.ac.uk/~smh22/docs/postgres-impl-IEEE90.pdf

  THE IMPLEMENTATION OF POSTGRES
Michael Stonebraker, Lawrence A. Rowe and Michael Hirohama
           EECS Department
       University of California, Berkeley
/Henrik
_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till