Jag snubblade över domänen defmacro.se härom dan.  Tyvärr verkar det
inte finnas någon websida där, men det kanske är temporärt?  (Jag
tittar på dig, Andreas...)

Sållade ut lite tänkbara symboler från Common Lisp, och kom fram till
att dessa 97 domäner under .se svarar på ping:

abs adjoin aref array asin assert aux bit block body boole boolean
break byte car case cdr character cis class complement complex cons
cos count debug describe directory dpb ecase ed elt environment equal
features fill first floor ftype funcall get go incf inline key keyword
labels last ldb let list listen load locally loop merge method
mismatch ninth not number phase pi plusp print proclaim prog push
quote random read rem remove replace require reverse room round sbit
second sequence set signal sin sixth sleep some sort speed step
structure substitute symbol third time type warn

Tyvärr är det inte många som är Lisprelaterade.  Funcall.se är inte
vad man kan hoppas.

Några godbitar är ännu inte tagna, som t ex lambda.se, mapcar.se,
row-major-aref.se, special-operator-p, unwind-protect.se eller varför
inte least-negative-normalized-double-float.se?

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till