> 
> Jag har tänkt beställa boken, så jag kan säkerligen återkomma med en  
> åsikt om den så småningom. På Amazon finns två mycket positiva  
> recensioner, som ger ett betydligt trovärdigare intryck än den ovan.  
> Xach medger själv att han bara läst ett par kapitel, och det han  
> hänger upp sig på är främst detaljer och författarens stil. Nå, jag  
> tycker att Paul Graham har riktigt dåligt smak stilmässigt, men hans  
> böcker hör till de mest läsvärda Lispböcker som finns.
> 

Jag tror att LOL kan vara läsvärd _omm_ man har i åtanke att han inte
beskriver en stilistiskt korrekt Common Lisp.

-- 
Mikael Jansson | http://mikael.jansson.be | GPG Key 0x88986608
Limp: The Vim Lisp IDE - http://mikael.jansson.be/hacking/limp

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till