2009/3/31 Linus Nordberg <li...@nordberg.se>:
> Hej!
>
> Är det någon som har läst Let Over Lambda[0] och har en åsikt?
>
> [0] http://www.letoverlambda.com/
>

Slobodan Blazeski är mer positiv än Xach.

http://tourdelisp.blogspot.com/2009/03/first-tas.html

--
Henrik

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till