2003-08-22 ragyogó napján Josh Berkus ezt üzente:

> Tomka,
>
> Did you get my test suggestion?   It never hit the lists, so I wonder if you
> got it ....

Yes, we got it, and we use your ideas. Thanks.

-- 
Tomka Gergely
"S most - vajon barbárok nélkül mi lesz velünk?
Ők mégiscsak megoldás voltak valahogy..."


---------------------------(end of broadcast)---------------------------
TIP 4: Don't 'kill -9' the postmaster

Reply via email to