> 2/ Alguén sabe ou ten idea de como se chama en galego ás carpetas con
> aneis de ferro para meter nelas follas furadas? Eu sempre falei de
> "carpeta de anillas" ou de "archivadores" (estas que van moitas veces
> dentro dunha caixa e poden conter unha cantidade de follas grande), pero
> isto é castelán, evidentemente. O nome portugués é "pastas de arquivo" e
> me parece que non se entendería ben. Algunha suxestión?

Arquivadores?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a