Este é un termo bastante bo e difícil á vez.

Escoitadores, coido que todos podemos rexeitala xa que sona fatal.

Eu engadiría que non só son «escoitadores» senón tamén realizan tarefas
por detrás. Realizan máis ben un seguimento dos eventos fronte a só
escoitalos.

En canto ao de evento, non se me ocorre agora mesmo ningunha tradución
mellor.

Saúdos

O Mar, 25-01-2011 ás 08:26 +0100, Miguel Bouzada escribiu:
> No Event Listeners
> - description: A message indicating that the selected DOM node has no
> event listeners.
> 
> Paused on a \"%{NAME}\" Event Listener.
> - description: Info message for a script break.
> 
> Event Listeners
> - description: A label for the section showing event listeners.
> 
> Event Listener Breakpoints
> - description: Event Listeners breakpoints sidebar pane.
> 
> 
> Ocórreselle a alguén unha alternativa, que sexa comprensíbel para
> todos, e que non sexa tan desastrosa como «escoitadores» (que non é
> correcta) ou «oíntes» ??
> 
> Por outra parte, temos tendencia a traducir «Event» como «evento»,
> esquecendo que nas falas latinas to ermo «evento» ten unha fonda
> connotación de non desaxo/agardado, de improvisación, de súpeto,
> sorprendente, ocasional... e non como un «acontecemento» ou «feito
> preciso/previsto/desexado/provocado/organizado»
>  
> 
> ideas?
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

-- 
Fran Diéguez
Ubuntu Member and coordinator of Galician L10n Team of GNOME
GPG: 43DD 1B00 035F A764 4986  E695 98BB 6626 A2A4 F9B8

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a