Xa que estamos, mirade de votarlle un ollo a isto:

----------------------------------------
Using internal rules for language 'gl'.
Loaded 200 rules [lxde].
Active rules define 1 distinct filter set.
deadbeef/po/gl.po:49(#7)
#: ../plugins/gtkui/callbacks.c:711
msgid "Failed while reading help file"
msgstr "Produciuse un erro ao ler o ficheiro de axuda"
[note] rule [id=PT-2011_fail] ==> «fail» e relacionados tradúcense como «fallo»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:412(#90)
#: ../plugins/gtkui/interface.c:418 ../plugins/gtkui/deadbeef.glade.h:127
msgid "Stop after current"
msgstr "Deter ao rematar a pista actual"
[note] rule [id=PT-2011-dual_track] ==> «pista» traduce a «track»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:634(#142)
#: ../plugins/gtkui/interface.c:1957 ../plugins/gtkui/deadbeef.glade.h:37
msgid "Don't add from archives when adding folders"
msgstr "Non engadir desde ficheiros cando se engaden cartafoles"
[note] rule [id=PT-2011-dual_file] ==> «ficheiro» traduce a «file»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:667(#150)
#: ../plugins/gtkui/interface.c:2050 ../plugins/gtkui/deadbeef.glade.h:51
msgid "Hide system tray icon"
msgstr "Agochar a icona da área de notificación"
[note] rule [id=noPT-2010_hide] ==> «hide» tradúcese como «acochar»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:675(#152)
#: ../plugins/gtkui/interface.c:2058 ../plugins/gtkui/deadbeef.glade.h:50
msgid "Hide \"Delete from disk\" context menu item"
msgstr "Agochar o elemento «Eliminar do disco» do menú contextual "
[note] rule [id=noPT-2010_hide] ==> «hide» tradúcese como «acochar»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:684(#154)
#: ../plugins/gtkui/interface.c:2070 ../plugins/gtkui/deadbeef.glade.h:54
msgid "Interface refresh rate (times per second):"
msgstr "Frecuencia de actualización da interface (veces por segundo):"
[note] rule [id=PT-2011-dual_update] ==> «actualizar» ou
«actualización» traducen a «update»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:717(#162)
#: ../plugins/gtkui/interface.c:2170 ../plugins/gtkui/deadbeef.glade.h:113
msgid "Seekbar/Volumebar colors"
msgstr "Cores das barras de busca/volume"
[note] rule [id=noPT-2010-dual_search] ==> «busca(r)» traduce a
«search», «find» e «locate»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:854(#195)
#: ../plugins/gtkui/interface.c:3461 ../plugins/gtkui/deadbeef.glade.h:133
msgid "Tag Writer Settings"
msgstr "Configuración do editor de etiquetas"
[note] rule [id=PT-2011-dual_edit] ==> «editar» traduce a «edit»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:919(#210)
#: ../plugins/gtkui/plcommon.c:339
msgid ""
"Files will be lost. Proceed?\n"
"(This dialog can be turned off in GTKUI plugin settings)"
msgstr ""
"Vai perder os ficheiros. Quere continuar?\n"
"(Este aviso pode desactivarse nas opcións do engadido GTKUI)"
[note] rule [id=noPT-2011-dual_disable] ==> «desactivar» traduce a «disable»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:1006(#230)
#: ../plugins/gtkui/progress.c:90
msgid "Initializing..."
msgstr "Iniciando..."
[note] rule [id=PT-2011_initialize] ==> «initialize» tradúcese como
«inicializar»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:1079(#247)
#: ../main.c:94
#, c-format
msgid "  --quit       Quit player\n"
msgstr "  --quit       Pechar o reprodutor\n"
[note]
rule [id=noPT-2011-dual_close] ==> «pechar» traduce a «close»
rule [id=PT-2011_quit] ==> «quit», «exit» tradúcense como «saír»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:1262(#273)
#: ../translation/extra.c:4
msgid "Lookup on Last.fm"
msgstr "Buscar en Last.fm"
[note] rule [id=noPT-2010-dual_search] ==> «busca(r)» traduce a
«search», «find» e «locate»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:1309(#284)
#: ../translation/extra.c:18
msgid "OSS4 samplerate bug workaround"
msgstr "Solución de erros de mostraxe OSS4"
[note] rule [id=PT-2011_bug] ==> «bug» tradúcese como «fallo»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:1326(#288)
#: ../translation/extra.c:23
msgid "Local cover file mask"
msgstr "Máscara de portada local"
[note] rule [id=PT-2011_file] ==> «file» tradúcese como «ficheiro»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:1363(#297)
#: ../translation/extra.c:33
msgid "Enable NRG image support"
msgstr "Activar compatibilidade coas imaxes NRG"
[note] rule [id=noPT-2011_support] ==> «support» tradúcese como
«asistencia técnica», «ser compatíbel con», «admitir», «permitir
utilizar», «incluír»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:1446(#316)
#: ../translation/extra.c:60
msgid "Bits per sample (8 or 16)"
msgstr "Bits por mostra (8 ou 16)"
[note] rule [id=noPT-2010-dual_mostrar] ==> «mostrar» traduce a
«show», «display» e algúns «print»
----------------------------------------
deadbeef/po/gl.po:1646(#363)
#: ../plugins/converter/interface.c:199
msgid "Output sample format:"
msgstr "Formato da mostra de saída"
[note] rule [id=noPT-2010-dual_mostrar] ==> «mostrar» traduce a
«show», «display» e algúns «print»
----------------------------------------
gpicview/po/gl.po:174(#34)
#: ../src/pref.c:157
msgid ""
"GPicView will become the default viewer for all supported image files on "
"your system.\n"
"(This will be done through 'xdg-mime' program)\n"
"\n"
"<b>Are you sure you really want to do this?</b>"
msgstr ""
"GPicView converterase no visor predeterminado para todos os ficheiros de "
"imaxe no sistema.\n"
"(Isto farase a través do aplicativo 'xdg-mime')\n"
"\n"
"<b>Está seguro de querer facer isto?</b>"
[note]
rule [id=PT-2011-dual_application] ==> «aplicativo» traduce a «application»
rule [id=noPT-2011_support] ==> «support» tradúcese como «asistencia
técnica», «ser compatíbel con», «admitir», «permitir utilizar»,
«incluír»
----------------------------------------
gpicview/po/gl.po:188(#35)
#: ../src/file-dlgs.c:62
msgid "All Supported Images"
msgstr "Todas as imaxes compatíbeis"
[note] rule [id=noPT-2011_support] ==> «support» tradúcese como
«asistencia técnica», «ser compatíbel con», «admitir», «permitir
utilizar», «incluír»
----------------------------------------
gpicview/po/gl.po:252(#49)
#: ../data/pref-dlg.ui.h:9
msgid ""
"Rotate JPEG file by changing EXIF orientation value\n"
"(only if EXIF orientation tag exists)"
msgstr ""
"Rotar a imaxe JPEG cambiando o valor de orientación EXIF\n"
"(só se a etiqueta existe)"
[note] rule [id=PT-2011_file] ==> «file» tradúcese como «ficheiro»
----------------------------------------
libfm/po/gl.po:400(#84)
#: ../src/gtk/fm-progress-dlg.c:339
msgid ""
"Some files cannot be moved to trash can because the underlying file systems "
"don't support this operation.\n"
"Do you want to delete them instead?"
msgstr ""
"Algúns ficheiros non poden enviarse ao cesto do lixo porque o subsistema de "
"ficheiros non permite esta operación.\n"
"Desexa eliminalos no seu canto?"
[note]
rule [id=noPT-2011_support] ==> «support» tradúcese como «asistencia
técnica», «ser compatíbel con», «admitir», «permitir utilizar»,
«incluír»
rule [id=noPT-2011-dual_upload] ==> «enviar» traduce a «upload» (e a
«send» e «submit»)
----------------------------------------
libfm/po/gl.po:422(#88)
#: ../src/gtk/fm-progress-dlg.c:454
msgid "Trashing files"
msgstr "Enviando ficheiros ao cesto do lixo"
[note] rule [id=noPT-2011-dual_upload] ==> «enviar» traduce a «upload»
(e a «send» e «submit»)
----------------------------------------
libfm/po/gl.po:480(#101)
#. FIXME: we need to set a proper parent window for the dialog
#: ../src/gtk/fm-places-view.c:96 ../src/gtk/fm-places-view.c:720
msgid "Rename Bookmark Item"
msgstr "Renomear marcador"
[note] rule [id=PT-2011_item] ==> «item» tradúcese como «elemento»
----------------------------------------
libfm/po/gl.po:540(#116)
#: ../src/gtk/fm-file-menu.c:259
msgid "Restore trashed files to original paths"
msgstr "Restaura os ficheiros do cesto lixo cara a súa localización orixinal"
[note] rule [id=noPT-2011_path] ==> «Path» tradúcese como «ruta» (ou
secuencia de vértices)
----------------------------------------
libfm/po/gl.po:644(#140)
#: ../src/job/fm-dir-list-job.c:231 ../src/job/fm-dir-list-job.c:240
#: ../src/job/fm-dir-list-job.c:337
#, c-format
msgid "The specified directory is not valid"
msgstr "O directorio especificado non é válido"
[note] rule [id=noPT-2010-dual_invalid] ==> «non é válido» traducen a
«invalid» (e «not valid»
----------------------------------------
lxappearance-obconf/po/gl.po:122(#16)
#: ../src/obconf.glade.h:4
msgid "Font for inactive window title:"
msgstr "Tipo de letra para o título da xanela non activa:"
[note] rule [id=noPT-2011-dual_enable] ==> «activar» traduce a
«enable» (e a activate)
----------------------------------------
lxappearance/po/gl.po:61(#9)
#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
msgid ""
"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
"applications till next login."
msgstr ""
"<b> Nota:</b> Non todos os aplicativos de escritorio permiten cambiar o tema "
"do punteiro ao voo. Polo que non se aplicaran todos os seus cambios ata o "
"seguinte inicio de sesión."
[note] rule [id=noPT-2011_support] ==> «support» tradúcese como
«asistencia técnica», «ser compatíbel con», «admitir», «permitir
utilizar», «incluír»
----------------------------------------
lxappearance/po/gl.po:91(#15)
#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
msgid "Check Button"
msgstr "Caixa de selección"
[note] rule [id=noPT-2011_check] ==> «check» tradúcese como
«comprobar», «revisar» ou «marcar» (e «escoller»)
----------------------------------------
lxappearance/po/gl.po:233(#50)
#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
msgid "Show images in menus"
msgstr "Amosar imaxes nos menús"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
lxappearance/po/gl.po:237(#51)
#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
msgid "Show images on buttons"
msgstr "Amosar imaxes no botóns"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
lxdm/po/gl.po:101(#18)
#: ../src/config.c:313
msgid "Browse for more pictures..."
msgstr "Buscar máis imaxes..."
[note] rule [id=noPT-2010-dual_search] ==> «busca(r)» traduce a
«search», «find» e «locate»
----------------------------------------
lxinput/po/gl.po:109(#22)
#: ../data/lxinput.ui.h:22
msgid "Type in the following box to test your keyboard settings"
msgstr "Teclee no seguinte cadro para comprobar a configuración do seu teclado"
[note] rule [id=PT-2011-dual_check] ==> «comprobar» traduce a «check»
----------------------------------------
lxmenu-data/po/gl.po:117(#23)
#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
msgid "Applications that did not fit in other categories"
msgstr "Aplicacións que non se axustan a outras categorías"
[note] rule [id=PT-2011_application] ==> «application» tradúcese como
«aplicativo»
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:46(#5)
#: ../src/lxmusic.c:996
msgid "Audio Files"
msgstr "Ficheiros de audio"
[note] rule [id=PT-2011-gl_audio] ==> audio -> son
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:122(#22)
#. ao
#: ../src/lxmusic-plugin-config.c:27
msgid "Cross-platform audio output library"
msgstr "Biblioteca multiplataforma de saída de audio"
[note] rule [id=PT-2011-gl_audio] ==> audio -> son
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:139(#26)
#: ../src/lxmusic-plugin-config.c:34
msgid "Sink:"
msgstr "Saída:"
[note] rule [id=noPT-2011-dual_logout-logoff] ==> «saída» traduce a
«logout», «logoff» (e a «output», «saída»)
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:165(#32)
#: ../data/lxmusic.desktop.in.h:2
msgid "Play your music files easily"
msgstr "Reproduza a súa música doadamente"
[note] rule [id=PT-2011_file] ==> «file» tradúcese como «ficheiro»
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:197(#40)
#: ../data/lxmusic.ui.glade.h:10
msgid "Enter keyword here"
msgstr "Introduza aquí a clave"
[note] rule [id=PT-2011_keyword] ==> «keyword» tradúcese como «palabra
clave» (buscas) ou «palabra chave» (acceso)
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:213(#44)
#: ../data/lxmusic.ui.glade.h:15
msgid "Locate currently played track"
msgstr "Localizar a pista reproducida actualmente"
[note] rule [id=noPT-2010_locate] ==> «locate» tradúcese como
«atopar», «buscar», «situar» ou «colocar»
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:285(#62)
#: ../data/lxmusic.ui.glade.h:33
msgid "_Locate Currently Played"
msgstr "_Localizar o ficheiro reproducido"
[note]
rule [id=PT-2011-dual_file] ==> «ficheiro» traduce a «file»
rule [id=noPT-2010_locate] ==> «locate» tradúcese como «atopar»,
«buscar», «situar» ou «colocar»
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:309(#68)
#: ../data/pref-dlg.ui.glade.h:1
msgid "<b>Audio CD</b>"
msgstr "<b>CD de audio</b>"
[note] rule [id=PT-2011-gl_audio] ==> audio -> son
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:317(#70)
#: ../data/pref-dlg.ui.glade.h:3
msgid "Audio"
msgstr "Audio"
[note] rule [id=PT-2011-gl_audio] ==> audio -> son
----------------------------------------
lxmusic/po/gl.po:321(#71)
#: ../data/pref-dlg.ui.glade.h:4
msgid "Buffer Size: "
msgstr "Tamaño do buffer: "
[note] rule [id=PT-2011_buffer] ==> «buffer» tradúcese como «búfer»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:33(#3)
#: ../src/configurator.c:57
msgid "Logout"
msgstr "Saír"
[note] rule [id=PT-2011_logout-logoff] ==> «logout» e «logoff»
tradúcense como «saída»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:37(#4)
#: ../src/configurator.c:448
msgid "Currently loaded plugins"
msgstr "Complementos activos"
[note] rule [id=noPT-2011-dual_enable] ==> «activar» traduce a
«enable» (e a activate)
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:53(#8)
#: ../src/configurator.c:1143
msgid "Logout command is not set"
msgstr "A orde para saír non foi configurada"
[note] rule [id=PT-2011_logout-logoff] ==> «logout» e «logoff»
tradúcense como «saída»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:69(#12)
#: ../src/panel.c:649
msgid ""
"Really delete this panel?\n"
"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
msgstr ""
"Seguro que quere quitar este panel?\n"
"<b>Advertencia: Isto non poderá desfacerse.</b>"
[note] rule [id=PT-2011-dual_undo] ==> «desfacer» traduce a «undo»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:179(#36)
#: ../src/panel.c:1453
#, c-format
msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
msgstr ""
" --log <número> -- estabelecer o nivel do rexistro 0-5. 0 - ningún 5 - "
"máximo\n"
[note] rule [id=PT-2011_chat] ==> «chat» tradúcese como «conversa»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:229(#45)
#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:426
msgid "Bold font"
msgstr "Negriña"
[note] rule [id=noPT-2011_font] ==> «font» tradúcese como «letra» (e
«fonte tipográfica»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:273(#55)
#. Add Iconify menu item.
#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
msgid "Ico_nify"
msgstr "Ico_nificar"
[note] rule [id=PT-2011_icon] ==> «icon» tradúcese como «icona»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:342(#71)
#: ../src/plugins/taskbar.c:2053
msgid ""
"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
"focus"
msgstr ""
"A barra de tarefas mostra todas as xanelas abertas e permite minimizalas, "
"repregalas ou enfocalas"
[note] rule [id=PT-2011_icon] ==> «icon» tradúcese como «icona»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:474(#102)
#: ../src/plugins/wincmd.c:209
msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
msgstr ""
"Botón esquerdo para minimizar todas las xanelas. Botón medio para "
"repregalas."
[note] rule [id=PT-2011_icon] ==> «icon» tradúcese como «icona»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:480(#103)
#: ../src/plugins/wincmd.c:237
msgid "Alternately iconify/shade and raise"
msgstr "Alternar entre minimizar/repregar e elevar"
[note] rule [id=PT-2011_icon] ==> «icon» tradúcese como «icona»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:488(#105)
#: ../src/plugins/wincmd.c:268
msgid ""
"Sends commands to all desktop windows.\n"
"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
msgstr ""
"Envía ordes a todas as xanelas do escritorio.\n"
"As ordes admitidas son: 1) minimizar e 2) repregar"
[note] rule [id=PT-2011_icon] ==> «icon» tradúcese como «icona»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:693(#149)
#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
msgid "Interface to monitor"
msgstr "Dispositivo a supervisar"
[note] rule [id=PT-2011-dual_device] ==> «dispositivo» traduce a «device»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:773(#166)
#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
msgstr "Indica se as mensaxes emerxentes foron activadas ou non."
[note] rule [id=PT-2011_icon] ==> «icon» tradúcese como «icona»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:1107(#242)
#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
msgid "Support"
msgstr "Asistencia"
[note] rule [id=noPT-2011_support] ==> «support» tradúcese como
«asistencia técnica», «ser compatíbel con», «admitir», «permitir
utilizar», «incluír»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:1138(#249)
#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
msgid "Hide if there is no battery"
msgstr "Ocultar se non hai baterías"
[note] rule [id=noPT-2010_hide] ==> «hide» tradúcese como «acochar»
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:1162(#255)
#: ../src/plugins/batt/batt.c:587
msgid "Discharging color 1"
msgstr "Cor de descarga n°1"
[note] rule [id=noPT-2011-dual_download] ==> «descargar» traduce a
«download» (e unload)
----------------------------------------
lxpanel/po/gl.po:1166(#256)
#: ../src/plugins/batt/batt.c:588
msgid "Discharging color 2"
msgstr "Cor de descarga n°2"
[note] rule [id=noPT-2011-dual_download] ==> «descargar» traduce a
«download» (e unload)
----------------------------------------
lxrandr/po/gl.po:99(#17)
#: ../src/lxrandr.c:505
msgid "Show the same screen on both laptop LCD and external monitor"
msgstr ""
"Amosar a mesma pantalla tanto no LCD do portátil como no monitor externo"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
lxrandr/po/gl.po:126(#23)
#: ../src/lxrandr.c:548
msgid "Turn On"
msgstr "Activar"
[note] rule [id=noPT-2011-dual_enable] ==> «activar» traduce a
«enable» (e a activate)
----------------------------------------
lxsession-edit/po/gl.po:37(#4)
#: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
msgid ""
"<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
"are doing.\n"
"\n"
"<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
msgstr ""
"<b>Advertencia:</b> <b>NON</b> edite isto, a menos que saiba exactamente o "
"que está a facer.\n"
"\n"
"<b>NOTA:<b> Este axuste terá efecto a próxima vez que inicie sesión."
[note] rule [id=PT-2011-dual_edit] ==> «editar» traduce a «edit»
----------------------------------------
lxsession-edit/po/gl.po:62(#8)
#: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
msgid ""
"Command line used to launch window manager\n"
"(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
msgstr ""
"A liña de ordes utilizada para iniciar o xestor de xanelas\n"
"(O aplicativo de liña de ordes de LXDE por omisión debería ser openbox-lxde)"
[note] rule [id=PT-2011-dual_application] ==> «aplicativo» traduce a
«application»
----------------------------------------
lxsession/po/gl.po:56(#8)
#: ../lxsession-logout/lxsession-logout.c:539
#, c-format
msgid "<b><big>Logout %s session?</big></b>"
msgstr "<b><big>Pechar a sesión %s</big></b>"
[note]
rule [id=noPT-2011-dual_close] ==> «pechar» traduce a «close»
rule [id=PT-2011_logout-logoff] ==> «logout» e «logoff» tradúcense como «saída»
----------------------------------------
lxsession/po/gl.po:81(#14)
#. Create the Logout button.
#: ../lxsession-logout/lxsession-logout.c:600
msgid "_Logout"
msgstr "_Pechar a sesión"
[note]
rule [id=noPT-2011-dual_close] ==> «pechar» traduce a «close»
rule [id=PT-2011_logout-logoff] ==> «logout» e «logoff» tradúcense como «saída»
----------------------------------------
lxtask/po/gl.po:56(#7)
#: ../src/callbacks.c:60
msgid "Really terminate the task?"
msgstr "Desexa finalizar esta tarefa?"
[note] rule [id=PT-2011_terminat] ==> «terminate» tradúcese como «terminar»
----------------------------------------
lxtask/po/gl.po:170(#35)
#: ../src/interface.c:320
msgid "Show user tasks"
msgstr "Amosar as tarefas do usuario"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
lxtask/po/gl.po:174(#36)
#: ../src/interface.c:325
msgid "Show root tasks"
msgstr "Amosar as tarefas de administrador (root)"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
lxtask/po/gl.po:178(#37)
#: ../src/interface.c:330
msgid "Show other tasks"
msgstr "Amosar outras tarefas"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
lxtask/po/gl.po:182(#38)
#: ../src/interface.c:335
msgid "Show memory used by cache as free"
msgstr "Amosar a memoria usada por caché como libre"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
lxtask/po/gl.po:223(#46)
#: ../src/interface.c:600
msgid "Refresh rate (seconds):"
msgstr "Taxa de actualización (segundos):"
[note] rule [id=PT-2011-dual_update] ==> «actualizar» ou
«actualización» traducen a «update»
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:183(#38)
#: ../src/lxterminal.c:134
msgid "_Tabs"
msgstr "_Separadores"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:195(#41)
#: ../src/lxterminal.c:143 ../src/lxterminal.c:165
msgid "New _Tab"
msgstr "Novo _separador"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:199(#42)
#: ../src/lxterminal.c:145 ../src/lxterminal.c:177
msgid "_Close Tab"
msgstr "_Pechar separador"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:219(#47)
#: ../src/lxterminal.c:151 ../src/lxterminal.c:172
msgid "Na_me Tab"
msgstr "Novo _separador"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:223(#48)
#: ../src/lxterminal.c:152 ../src/lxterminal.c:173
msgid "Pre_vious Tab"
msgstr "Separador a_nterior"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:227(#49)
#: ../src/lxterminal.c:153 ../src/lxterminal.c:174
msgid "Ne_xt Tab"
msgstr "Separador s_eguinte"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:231(#50)
#: ../src/lxterminal.c:154 ../src/lxterminal.c:175
msgid "Move Tab _Left"
msgstr "Mover ao separador da _esquerda"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:235(#51)
#: ../src/lxterminal.c:155 ../src/lxterminal.c:176
msgid "Move Tab _Right"
msgstr "Mover ao separador da _dereita"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:250(#54)
#: ../src/lxterminal.c:512
msgid "Name Tab"
msgstr "Novo _separador"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:274(#59)
#: ../data/lxterminal-preferences.glade.h:2
msgid "Allow bold font"
msgstr "Permitir tipografía en negras"
[note] rule [id=noPT-2011_font] ==> «font» tradúcese como «letra» (e
«fonte tipográfica»
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:318(#70)
#: ../data/lxterminal-preferences.glade.h:13
msgid "Hide Close buttons"
msgstr "Ocultar botón de peche"
[note] rule [id=noPT-2010_hide] ==> «hide» tradúcese como «acochar»
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:322(#71)
#: ../data/lxterminal-preferences.glade.h:14
msgid "Hide menu bar"
msgstr "Ocultar a barra de menú"
[note] rule [id=noPT-2010_hide] ==> «hide» tradúcese como «acochar»
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:326(#72)
#: ../data/lxterminal-preferences.glade.h:15
msgid "Hide scroll bar"
msgstr "Ocultar a barra de desprazamento:"
[note] rule [id=noPT-2010_hide] ==> «hide» tradúcese como «acochar»
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:354(#79)
#: ../data/lxterminal-preferences.glade.h:22
msgid "Tab panel position"
msgstr "Posición do panel de separadores:"
[note] rule [id=PT-2010_tab] ==> «Tab» tradúcese como
«Lapela»,tabulador ou tabulación
----------------------------------------
lxterminal/po/gl.po:358(#80)
#: ../data/lxterminal-preferences.glade.h:23
msgid "Terminal font"
msgstr "Tipografía do terminal:"
[note] rule [id=noPT-2011_font] ==> «font» tradúcese como «letra» (e
«fonte tipográfica»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:50(#5)
#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:2
msgid "<b>Show desktop icons</b>"
msgstr "<b>Amosar iconas no escritorio</b>"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:102(#18)
#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
msgid "Show \"My Computer\" icon on desktop"
msgstr "Amosar icona «Meu computador» no escritorio"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:106(#19)
#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
msgid "Show \"My Documents\" icon on desktop"
msgstr "Amosar icona «Meus documentos» no escritorio"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:110(#20)
#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
msgid "Show \"Trash Bin\" icon on desktop"
msgstr "Amosar icona «Cesta do lixo» no escritorio"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:114(#21)
#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
msgid "Show icons of volumes on desktop"
msgstr "Amosar iconas de volumes no escritorio"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:118(#22)
#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
msgid "Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
msgstr ""
"Amosar sempre os menús do xestor de xanelas cando se preme no escritorio"
[note]
rule [id=noPT-2011_provide] ==> «provide» tradúcese como «fornecer»
(ou «especificar» ou «dar»)
rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:167(#34)
#: ../data/ui/pref.glade.h:7
msgid "Always show the tab bar"
msgstr "Amosar sempre a barra de lapelas"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:205(#42)
#: ../data/ui/pref.glade.h:18
msgid "Hide 'Close tab' buttons"
msgstr "Agochar os botóns «Pechar lapela»"
[note] rule [id=noPT-2010_hide] ==> «hide» tradúcese como «acochar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:209(#43)
#: ../data/ui/pref.glade.h:19
msgid "Hide folder content border"
msgstr "Agochar o bordo do contido do cartafol"
[note] rule [id=noPT-2010_hide] ==> «hide» tradúcese como «acochar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:213(#44)
#: ../data/ui/pref.glade.h:20
msgid "Hide side pane buttons"
msgstr "Agochar os botóns do panel lateral"
[note] rule [id=noPT-2010_hide] ==> «hide» tradúcese como «acochar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:221(#46)
#: ../data/ui/pref.glade.h:22
msgid "Mount mountable volumes automatically on program startup"
msgstr "Montar os volumes montábeis automaticamente no arranque do aplicativo"
[note] rule [id=PT-2011-dual_application] ==> «aplicativo» traduce a
«application»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:234(#49)
#: ../data/ui/pref.glade.h:25
msgid "Only show thumbnails for local files"
msgstr "Amosar só imaxes de miniatura para os ficheiros locais"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:258(#55)
#: ../data/ui/pref.glade.h:31
msgid "Show available options for removable media when they are inserted"
msgstr ""
"Amosar as opcións dispoñíbeis para un soporte extraíbel cando é insertado"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:263(#56)
#: ../data/ui/pref.glade.h:32
msgid "Show thumbnails of files"
msgstr "Amosar miniaturas de ficheiros"
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:540(#125)
#: ../src/main-win-ui.c:197
msgid "Show _Hidden"
msgstr "A_mosar ficheiros agochados"
[note]
rule [id=PT-2011-dual_file] ==> «ficheiro» traduce a «file»
rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:642(#148)
#: ../src/pcmanfm.c:82
msgid ""
"Open preference dialog. 'n' is number of the page you want to show (1, 2, "
"3...)."
msgstr ""
"Abrir as preferencias de diálogo. «n» é o número de páxina que desexa amosar "
"(1, 2, 3 ...)."
[note] rule [id=noPT-2010_show] ==> «show» tradúcese como «mostrar»
----------------------------------------
pcmanfm/po/gl.po:660(#151)
#: ../src/pcmanfm.c:507
msgid "Enter a name for the newly created folder:"
msgstr "Introduza un nome para o novo ficheiro:"
[note] rule [id=PT-2011-dual_file] ==> «ficheiro» traduce a «file»
----------------------------------------
===== Rules detected 112 problems.

2011/12/2, mvillarino <mvillar...@kde-espana.es>:
> No lxde, o ficheiro do lxlauncher non especifica o idioma (gl) no
> campo "Language" da cabeceira. Porfa, corrixide isto.
>
> 2011/11/30, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
>> Un proxecto que si que está coidado é LXDE (por mor do minino)
>> http://pootle.lxde.bsnet.se/gl/lxde/ se se precisan permisos só tedes que
>> avisar
>>
>> 2011/11/30 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>
>>
>>> Grazas, pero de forma non oficial abandonei a tradución de Xfce debido
>>> a que agora mesmo ando liado co PFC, e nun futuro igual atopo traballo
>>> e hai outros proxectos que son máis importantes, como KDE ou GNOME por
>>> exemplo. Non nos sobran mans e temos que centrarnos no importante.
>>>
>>> Deica
>>>
>>> 2011/11/22 mvillarino <mvillar...@kde-espana.es>:
>>> > Boas,
>>> >
>>> > sería recomendábel executar estas dúas ordes no cartafol raíz dunha
>>> > copia local dos ficheiros de tradución
>>> >
>>> > posieve.py set-header . -s create -s field:X-Environment:xfce
>>> > posieve.py set-header . -s create -s field:X-Accelerator-Marker:_
>>> >
>>> >
>>> > co propósito de mellorar _só un infinitésimo_ os resultados do pology:
>>> > estou a meter directivas "env", admitindo os parámetros (de momento)
>>> > kde, xfce e bittorrent.
>>> >
>>> > Para meter na cabeceira a indicación do ambiente bittorrent: ler o
>>> > manual (pero debería ser evidente, visto o de riba)
>>> > _______________________________________________
>>> > Proxecto mailing list
>>> > Proxecto@trasno.net
>>> > http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>> >
>>> _______________________________________________
>>> Proxecto mailing list
>>> Proxecto@trasno.net
>>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Membro de «The Document Foundation projects» http://gl.libreoffice.org
>> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
>> Membro do «Grupo de Amigos Linux de Pontevedra (GALPon)»
>> http://galpon.org
>> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>>
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a