Envíovos os dous ficheiros .po do xchat, o estable e mailo
inestable. Mandeillos a Peter, porque xchat non ten CVS:

Peter <z...@linuxpower.org>: "xchat is not in CVS, it's just a private
project. If you email me the gl.po I can include it in new versions."

        Non sei cómo queredes que o poña no CVS, porque vexo que as cousas
están co número de versión, pero suponse que CVS significa "sistema de
control de versións", e que non deberíamos por a versión no nome do
ficheiro, porque enton estamos borrando o ficheiro e creando un novo de cada
vez, para iso non fai falla o CVS...

-- 
 __
 )_) \/ / /  email: mailto:r...@mundivia.es
/ \  / (_/   www  : http://programacion.mundivia.es/ryu
[ GGL + IRCore + GAnSO developer ] & [ GPUL member ]

Attachment: xchat_gl.po.bz2
Description: Binary data

Attachment: xchat_unstable.po.bz2
Description: Binary data

Responderlle a